Bibliografia Dokumentów Dźwiękowych - Biblioteka Narodowa

EN

Bibliografia Dokumentów Dźwiękowych

„Bibliografia Dokumentów Dźwiękowych” rejestruje publikacje dźwiękowe na podstawie egzemplarza obowiązkowego wpływającego do Biblioteki Narodowej. Zawiera sporządzone z autopsji opisy dokumentów opublikowanych od 1990 roku.

Dobór i selekcja materiału

„Bibliografia Dokumentów Dźwiękowych” rejestruje publikacje, których wydawca lub współwydawca ma siedzibę na terenie Polski oraz publikacje wyprodukowane poza terenem państwa, jeżeli ich wydawcą lub współwydawcą są instytucje krajowe lub ich agendy zagraniczne. Nie stosuje się kryterium językowego ani kryteriów wartościujących.

„Bibliografia Dokumentów Dźwiękowych” nie rejestruje publikacji dźwiękowych dołączonych do wydawnictw zwartych, które odnotowuje „Urzędowy Wykaz Druków Wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodnik Bibliograficzny”, a ponadto:

  • wydawnictw bez informacji o adresie wydawniczym
  • wydawnictw powielanych (kopiowanych)
  • dokumentów wykonanych w Polsce dla wydawców zagranicznych, w ramach usługi tłoczenia płyt.

Nie są również rejestrowane wydawnictwa przeznaczone do użytku wewnętrznego.

Format i przepisy katalogowania

Dane są rejestrowane w formacie MARC21.

Forma publikacji

„Bibliografia Dokumentów Dźwiękowych” od początku jej prowadzenia dostępna była w różnej formie:

  • od roku 2008: baza w systemie MAK
  • w latach 2009–2011 w wersji elektronicznej jako pliki PDF
  • od 2012 roku bibliografia nie ukazuje się w formie osobnej publikacji, lecz prowadzona jest na bieżąco w ramach katalogu Biblioteki Narodowej (dostęp poprzez zakładkę „Bibliografie” w opcji wyszukiwania zaawansowanego). W opisie każdej publikacji znajduje się oznaczenie przynależności do określonego rocznika bibliografii poprzedzone symbolem BDD (np. BDD 2019 – dla publikacji wydanych w 2019 roku)
  • wszystkie opisy ogłoszone w „Bibliografii Dokumentów Dźwiękowych" są dostępne w katalogu Biblioteki Narodowej

Kontakt

Anna Iwanicka-Nijakowska – kierownik
tel. (22) 608 28 10
e-mail: a.iwanicka@bn.org.pl