Bibliografia Wydawnictw Ciągłych - Biblioteka Narodowa

EN

Bibliografia Wydawnictw Ciągłych

„Bibliografia Wydawnictw Ciągłych” jest drugim członem polskiej bieżącej bibliografii narodowej, rejestruje wydawnictwa ciągłe na podstawie egzemplarza obowiązkowego wpływającego do Biblioteki Narodowej. Ukazuje się w formie rocznika.
Bibliografia rejestruje wydawnictwa ciągłe ukazujące w Polsce w danym roku, zgodnie z kryterium daty nominalnej, tj. roku, na który lub za który wydawnictwa te zostały opublikowane.

Dobór i selekcja materiału

W bibliografii wydawnictw ciągłych uwzględniono wydawnictwa ciągłe publikowane w Polsce, niezależnie od języka tekstu, o częstotliwości od dziennika do rocznika, czasopisma publikowane nieregularnie, wydawnictwa zbiorowe, kalendarze, sprawozdania.

Wydawnictwa nieobjęte rejestracją:

 • wydawnictwa ciągłe publikowane przez cały okres swojego istnienia tzw. małą poligrafią
 • wydawnictwa ciągłe wydawane w formie wyłącznie elektronicznej
 • monografie ukazujące się w seriach wydawniczych numerowanych lub nienumerowanych
 • materiały ze zjazdów lub konferencji
 • bieżące sprawozdania instytucji
 • czasopisma wydawane przez zakłady pracy, spółdzielnie mieszkaniowe, banki, szkoły i inne instytucje na wewnętrzny użytek tych instytucji, zwykle nieprzeznaczone do dystrybucji zewnętrznej
 • czasopisma wydawane przez społeczności lokalne: parafialne, dzielnicowe lub osiedlowe
 • biuletyny organizacji i partii politycznych wydawanych przez instancje stopnia podstawowego
 • biuletyny organizacji społecznych, towarzystw szczebla lokalnego o wyraźnie ograniczonym zasięgu, odbiorze i dystrybucji
 • okresowe sprawozdania statystyczne ogólne i branżowe wydawane przez urzędy szczebla wojewódzkiego i niższych
 • okresowe sprawozdania finansowe wydawane przez banki i zakłady na użytek giełdy
 • katalogi wydawnicze i księgarskie poszczególnych wydawców i księgarń
 • informatory adresowe, książki telefoniczne
 • wykazy nabytków bibliotek
 • czasopisma reklamowe, ogłoszeniowe
 • krzyżówki, rebusy, szarady, dowcipy
 • czasopisma dla dzieci do kolorowania, wycinania, wyklejania
 • kalendarze zawierające wyłącznie lub w większości kalendarium
 • czasopisma powszechnie uznane za pornograficzne.

Przepisy katalogowania, układ bibliografii, format danych

Opisy wydawnictw ciągłych w poszczególnych okresach sporządzane były zgodnie z obowiązującymi ówcześnie przepisami katalogowania. Początkowo były to Skrócone przepisy katalogowania alfabetycznego opracowane przez Grycza i Borkowską. W 1974 ogłoszono międzynarodowe przepisy ISBD(S) International Standard Bibliographic Description for Serials. W Polsce rozpoczęto opracowywanie bibliografii wydawnictw ciągłych zgodnie z międzynarodowymi przepisami od początku 1978 roku. W 1997 weszła w życie polska norma PN-N-01152-02 :1997 Opis bibliograficzny. Wydawnictwa ciągłe. Stosowana jest ona obecnie z pewnymi zmianami dokonanymi po opublikowaniu w 2002 przepisów IFLA „ISBD(CR) International Standard Bibliographic Description for Serials and Other Continuing Resources".

Opisy sporządzono w trzecim stopniu szczegółowości, zawierającym wszystkie elementy opisu, zarówno obowiązkowe jak i zalecane. Opis bibliograficzny uzupełniają hasła przedmiotowe, tworzone zgodnie ze „Słownikiem Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej”

Skróty sporządzono zgodnie z normą PN-N-01158:1985 Skróty wyrazów i wyrażeń w opisie bibliograficznym, a transliterację z alfabetów niełacińskich zgodnie z: PN ISO 9-2000 Informacja i dokumentacja. Transliteracja znaków cyrylickich na znaki łacińskie. Języki słowiańskie i niesłowiańskie oraz PN ISO 843-1999 Informacja i dokumentacja. Konwersja znaków greckich na znaki łacińskie.

Zrąb główny bibliografii, zawierający opisy bibliograficzne, ma układ alfabetyczny według tytułów czasopism. Każda bibliografia zawiera indeksy: przedmiotowy, instytucji sprawczych, redaktorów, ISSN, miejsc wydania.

Dane są rejestrowane w formacie MARC 21 (poprzednio w MARC BN, od 1998 roku w formacie USMARC).

Forma publikacji

Opublikowane drukiem roczniki „Bibliografii Wydawnictw Ciągłych"

 • 1958–1970 wyd. 2002
 • 1971–1975 wyd. 2000
 • 1976–1980 wyd. 2004
 • 1981 wyd. 1984
 • 1982 wyd. 1987
 • 1983 wyd. 1990
 • 1984 wyd. 1992
 • 1985–1989 wyd. 2006
 • 1996 wyd. 1998
 • 1997 wyd. 1999
 • 1998 wyd. 2000
 • 1999 wyd. 2001
 • 2000 wyd. 2003

Wszystkie roczniki, oprócz lat 1981–1984, dostępne są również w formie bazy danych.

Od rocznika 2001 „Bibliografia Wydawnictw Ciągłych” dostępna jest tylko w formie bazy danych.

Opracowane roczniki

 • 2001–2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010

przeglądaj bazę

Kontakt

Urszula Stasiak
tel. (22) 608 24 09
e-mail: u.stasiak@bn.org.pl