„Bibliografia Zawartości Czasopism” - Biblioteka Narodowa

„BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI CZASOPISM”

„Bibliografia Zawartości Czasopism” jest jedną z części bieżącej bibliografii narodowej. Jej zadaniem jest rejestrowanie artykułów opublikowanych w wybranych polskich czasopismach, bez względu na język publikacji, wpływających jako egzemplarz obowiązkowy do Biblioteki Narodowej.

„BZCz” jest opracowywana w BN od 1947 r. W ciągu swego istnienia „BZCz” dostępna była w różnej formie:

  • W latach 1947-1948 w formie druku powielanego.
  • W latach 1949-1950 jako kartoteka kartkowa, do wglądu w obecnym Zakładzie ZKD, (aktualnie wprowadzana jest do bazy).
  • W latach 1951-1995 w formie zeszytów drukowanych raz w miesiącu.
  • Od 1951 do 2004 w formie drukowanych zeszytów.
  • Od 1996 roku  „BZCz” dostępna jest w Katalogu BN.

Dobór i selekcja materiału

„BZCz” jest bibliografią selektywną, nie rejestruje zawartości wszystkich czasopism wydawanych w Polsce. Dobór materiału odbywa się na dwóch poziomach: 1) wybór tytułów czasopism, które są opracowywane, oraz 2) dobór artykułów z poszczególnych czasopism zakwalifikowanych do rejestracji bibliograficznej.

„Bibliografia Zawartości Czasopism” rejestruje:

  • Od 2016 r. wszystkie czasopisma naukowe, niezależnie od częstotliwości ukazywania się, w tym zeszyty naukowe wyższych uczelni i prace instytutów naukowych, które nie mają charakteru serii wydawniczych. Wyjątek stanowią czasopisma naukowe z dziedziny techniki.
  • Miesięczniki i kwartalniki społeczno-kulturalne i literackie (np. „Teatr”, „Kultura i Społeczeństwo”, „Akant”, „Odra”).
  • Czasopisma regionalne o częstotliwości powyżej kwartalnika oraz czasopisma ukazujące się nieregularnie (np. „Rocznik Otwocki”, „Kronika Wielkopolski”).

Rejestracji nie podlegają artykuły z:

  • Specjalistycznych czasopism technicznych (np. „Przemysł Chemiczny”), czasopism popularno-naukowych (np. „Riders Digest”), magazynów ilustrowanych (np.  „Focus”, „Playboy”), czasopism dziecięcych i młodzieżowych (np. „Bravo”, „Cogito”), czasopism kobiecych (np. „Przyjaciółka”), czasopism ilustrowanych typu poradnik (np. „Działkowiec”, „Gospodyni”), czasopism sportowych (np. „Przegląd Sportowy”), reklamowo-informacyjnych (np. „Reklama Lubuska”), informatorów, biuletynów informacyjnych, kalendarzy zawierających tekst (np. „Kalendarz Rolniczy”).
  • Gazet i tygodników, katalogowanych w ramach Wspólnej Bazy „Prasa”.

Format i przepisy katalogowania

Opisy bibliograficzne sporządzane są w formacie MARC 21, zgodnie z normą PN-N-001152-2 na opis bibliograficzny wydawnictw ciągłych, oraz jej interpretacją zawartą w „Opisie bibliograficznym artykułów” Marii Janowskiej. Alfabety niełacińskie zapisywane są zgodnie z przyjętymi normami.

Kontakt

Zakład Katalogowania Dziedzinowego

Biblioteka Narodowa
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa

Beata Wieczorkowska
tel.: (22) 608 24 35
e-mail: b.wieczorkowska@bn.org.pl