Książki polskie podziemne (1976–1989) - Biblioteka Narodowa

EN

Książki polskie podziemne (1976–1989)

„Bibliografia podziemnych druków zwartych z lat 1976–1989” rejestruje druki zwarte, które zostały wydane poza cenzurą przez nielegalne wydawnictwa, partie polityczne, grupy i ruchy religijne itp. w latach 1976–1989. Bibliografia obejmuje również wydania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w okresie legalnej działalności „Solidarności”. Bibliografia podejmuje trud ukazania całego okresu nielegalnego rynku wydawniczego od powstania nielegalnych organizacji i partii politycznych aż do zmiany ustroju w 1989 roku. W bibliografii uwzględniono 6513 pozycji.

Dobór i selekcja materiału

„Bibliografia podziemnych druków zwartych z lat 1976–1989” rejestruje wszystkie druki bez względu na teść i formę wydawniczą, z wyjątkiem plakatów, nalepek, jednokartkowych kalendarzy i pocztówek. Bibliografia obejmuje również wydawnictwa w języku polskim wydane poza granicami Polski.

Przepisy katalogowania, układ bibliografii, format danych

Opisy bibliograficzne sporządzono zgodnie z normą PN-N-01252.01:1982 Opis bibliograficzny. Książki.

Opisy pozycji, przy których znajduje się siglum BN, zostały sporządzone z autopsji w trzecim stopniu szczegółowości (4149). Natomiast pozostałe opisy są niepełne i przejęte z innych bibliotek. Hasła przedmiotowe zostały wprowadzone tylko do opisów tworzonych z autopsji.

Dane zostały zarejestrowane w formacie MARC BN.

Forma publikacji

„Bibliografia podziemnych druków zwartych z lat 1976–1989” jest udostępniona w formie: