Urzędowy Wykaz Druków Wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodnik Bibliograficzny - Biblioteka Narodowa

EN

Urzędowy Wykaz Druków Wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodnik Bibliograficzny

„Urzędowy Wykaz Druków Wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodnik Bibliograficzny” jest podstawowym członem polskiej bieżącej bibliografii narodowej, rejestrującym książki na podstawie egzemplarza obowiązkowego wpływającego do Biblioteki Narodowej. Zawiera sporządzone z autopsji opisy książek – zarówno w tradycyjnej formie drukowanej, jak i audiobooki i e-booki – opublikowanych w danym roku oraz wydanych do dwóch lat wstecz. Publikacje wydane wcześniej, które przesłano do BN z opóźnieniem lub z innych przyczyn nie zostały zarejestrowane na bieżąco, są opisywane w zeszytach uzupełniających (oznaczanych literą „a”, ukazują się nieregularnie). „Urzędowy Wykaz Druków Wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodnik Bibliograficzny” ukazuje się w cyklu tygodniowym (52 numery w roku).

 • Do końca 2009 roku zeszyty ogłaszane były drukiem.
 • Od roku 2010 zeszyty ogłaszane są wyłącznie w formie plików PDF.
 • Wszystkie opisy ogłoszone w bieżącej bibliografii narodowej dostępne są w katalogu Biblioteki Narodowej. Opisy opublikowane w bibliografii za dany rok można wyszukać, wpisując „UWD rok/numer pozycji w UWD”, np. „UWD 2020/1006”, jako frazę do wyszukania w katalogu BN.

Wydawany przez Bibliotekę Narodową „Przewodnik Bibliograficzny. Urzędowy Wykaz Druków Wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej” od 2020 roku ukazuje się pod nową nazwą „Urzędowy Wykaz Druków Wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodnik Bibliograficzny”. Zmiana tytułu periodyku ma jednoznacznie wskazywać, że jest to państwowy rejestr produkcji wydawniczej w Polsce, zgodnie z tradycją Biblioteki Narodowej sprzed 1939 roku.

Dobór i selekcja materiału

„Urzędowy Wykaz Druków Wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodnik Bibliograficzny” rejestruje publikacje, których wydawca lub współwydawca ma siedzibę na terenie Polski, oraz książki ogłoszone poza terenem państwa, jeżeli ich wydawcą lub współwydawcą są instytucje krajowe lub ich zagraniczne agendy. Nie stosuje się kryterium językowego ani kryteriów wartościujących.

„Urzędowy Wykaz Druków Wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodnik Bibliograficzny” rejestruje:

 • książki – zarówno w tradycyjnej formie drukowanej, jak i audiobooki i e-booki
 • pojedyncze tomy (zeszyty) czasopism, jeśli zawierają autorskie prace indywidualne lub materiały z konferencji, sympozjów lub zjazdów, o ile posiadają indywidualną tytulaturę
 • publikacje brajlowskie.

Rejestracji nie podlegają:

 • odbitki i nadbitki
 • aktualizacje do publikacji skoroszytowych
 • pojedyncze ryciny, nuty i mapy
 • normy i dokumenty normalizacyjne
 • dokumenty patentowe
 • książeczki dla dzieci bez tekstu
 • dokumenty wykonane w Polsce w ramach usług poligraficznych
 • publikacje do użytku prywatnego lub służbowego nieprzeznaczone do rozpowszechniania.

Układ bibliografii

Podstawą układu materiału jest Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna. W obrębie działów pozycje są szeregowane alfabetycznie. W tym samym ciągu alfabetycznym ujmowane są także odsyłacze. Opis bibliograficzny uzupełniają Deskryptory Biblioteki Narodowej.

Format i przepisy katalogowania

Dane są rejestrowane w formacie MARC 21.

Kontakt

dr Piotr Konieczny – redaktor naczelny
tel. (22) 608 24 21 
e-mail: uwd@bn.org.pl