Stan przyjmowanych spraw - Biblioteka Narodowa

EN

Stan przyjmowanych spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw

  • Zasady korzystania ze zbiorów BN regulują regulaminy poszczególnych czytelń, dostępne w BIP
  • Biblioteka Narodowa udostępnia w swojej witrynie internetowej formularz Zapytaj bibliotekarza, umożliwiający wygodny kontakt z pracownikami Biblioteki i zadawanie im pytań
  • Dyrektor Biblioteki Narodowej w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdą środę w godz. 8:30-9:30, po uprzednim zapisaniu się w Sekretariacie Dyrekcji
  • Korespondencja wpływająca do Biblioteki Narodowej jest załatwiana przez poszczególne komórki organizacyjne według kompetencji i w kolejności wpływu
  • Informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, a dotyczące działalności Biblioteki Narodowej i jej komórek organizacyjnych zamieszczone są na stronach witryny Biblioteki Narodowej
  • Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione, zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej można uzyskać na pisemny wniosek złożony w Sekretariacie Dyrekcji, gmach główny Biblioteki Narodowej, al. Niepodległości 213, pok. 3000 lub przesłany pocztą elektroniczną na adres kontakt@bn.org.pl
    - pobierz formularz wniosku w pliku DOCX lub w pliku RTF
    - pobierz klauzulę informacyjną przeznaczoną dla osoby występującej z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej.

 

Opracowane przez: 
Barbara Maria Morawiec
Data opracowania: 
2020-08-26 17:34:20
Opublikowane przez: 
Grzegorz Mazurowski
Data opublikowania: 
2020-08-26 17:34:20
Data ostatniej modyfikacji: 
2020-08-26 17:30:17