Zespół ds. Rozwoju JHP BN - Biblioteka Narodowa

EN

Zespół ds. Rozwoju JHP BN

Zespół został powołany decyzją Zastępcy Dyrektora Biblioteki Narodowej ds. Naukowych w 1997 r. Od tej pory zbiera się sześć razy w roku na dwudniowych spotkaniach.
Na zebraniach omawiane są bieżące problemy metodyczne, projekty ważniejszych haseł lub ich grup, propozycje zmian. Wszystkie decyzje dotyczące rozwoju JHP BN są wynikiem tych spotkań.

Sprawozdania ze spotkań Zespołu ds. Rozwoju JHP BN