Materiały - Biblioteka Narodowa

EN

Materiały

Zmiany w formacie MARC 21 dla danych bibliograficznych wynikające z najnowszej aktualizacji formatu są podawane w Dodatku G (Appendix G) w dokumentacji formatu dla danych bibliograficznych na stronie Biblioteki Kongresu.

Wykaz wszystkich aktualizacji formatu MARC 21 oraz zestawy wynikających z nich zmian dla wszystkich struktur formatu (formatów dla poszczególnych kategorii informacji) również znajduje się na stronie Biblioteki Kongresu.