Dublin Core - Biblioteka Narodowa

EN

Dublin Core

Dublin Core jest otwartym, wymiennym standardem metadanych do opisu zasobów internetowych. Rozwijany jest przez Dublin Core Metadata Initiative

Dublin Core Metadata Element Set (DCMES) – podstawowy, 15-elementowy zestaw metadanych (znany również jako Dublin Core lub Dublin Core Metadata Element Set, version 1.1) został opracowany w 1995 roku na warsztatach zorganizowanych przez OCLCNCSA w Dublinie (Ohio, USA). Aktualna dokumentacja DCMES jest częścią DCMI Metadata Terms.

DCMI Metadata Terms (w skrócie Dublin Core terms lub DCMI-Terms) – to wprowadzony w 2002 roku zestaw wszystkich terminów metadanych utrzymywanych przez DCMI. Oprócz 15 elementów DCMES (zdefiniowanych tutaj w nowej przestrzeni nazw) obejmuje on kilkadziesiąt dodatkowych elementów (własności, klas, typów danych oraz słownikowych i syntaktycznych schematów kodowania danych).

Opis elementów metadanych Dublin Core jest ujednolicony zgodnie z zaleceniami sformułowanymi w RDF (Resource Description Framework) przez Konsorcjum 3W. Każdy z elementów schematów DCMES i DCMI Metadata Terms ma identyfikator URI, który odsyła do jego formalnej definicji w przestrzeni nazw opracowanej dla danego schematu.

Implementując Dublin Core można swobodnie wybierać pomiędzy stosowaniem 15 podstawowych elementów metadanych w ich starszej wersji (DCMES) lub w wersji DCMI Metadata Terms, w zależności od wymagań aplikacji. DCMI zachęca jednak do stosowania DCMI Metadata Terms jako bardziej precyzyjnych niż DCMES.

Dokumentacja w wersji angielskiej:

Dokumentacja w wersji polskiej:

  • PN-ISO 15836:2012 Informacja i dokumentacja – Zestaw elementów metadanych Dublin Core [norma wycofana, brak normy zastępującej]
  • „Terminy Metadanych DCMI” wydanie 2008-01-14 zob. Dublin Core w zakładce Archiwum