Polskie Normy - Biblioteka Narodowa

EN

Polskie Normy

Wykaz norm:

Lista aktualnych polskich norm (zarówno własnych, jak i wprowadzających normy międzynarodowe) znajduje się na stronie Komitetu Technicznego 242 ds. Informacji i Dokumentacji. Zgodnie z zakresem tematycznym Komitetu dotyczą one m. in.:

 • terminologii
 • opisu bibliograficznego
 • haseł opisu bibliograficznego
 • transliteracji i kodowania znaków
 • zasad szeregowania bibliograficznego
 • międzynarodowych numerów znormalizowanych
 • przypisów bibliograficznych i powołań
 • zastosowania IT
 • statystyki bibliotecznej
 • wskaźników funkcjonalności bibliotek
 • warunków przechowywania materiałów bibliotecznych.

Oznaczenia norm:

 • PN-N – Polska Norma o zasięgu krajowym; litera N oznacza następującą dziedzinę normalizacji: Nauka, oświata, kultura, dokumentacja, poligrafia
 • PN-ISO – Polska Norma wprowadzająca (metodą tłumaczenia) normę międzynarodową
 • PN-EN – Polska Norma wprowadzająca (metodą tłumaczenia) normę europejską
 • PN-EN ISO – Polska Norma wprowadzająca normę międzynarodową, uznaną przez CEN za normę europejską lub opracowaną jednocześnie przez ISOCEN (zob. zakładka „Normalizacji na świecie”)

Każda norma posiada numer referencyjny, którego elementem jest rok publikacji w Polsce. W przypadku nowelizacji norma zachowuje dotychczasowy numer, zmienia się tylko rok wydania.

Pozostałe oznaczenia polskich norm i polskich dokumentów normalizacyjnych oraz zasady numeracji polskich norm znajdują się na stronie PKN.

Wycofanie normy nie zawsze jest jednoznaczne z zakazem jej stosowania. Wyjaśnia to PKN na stronie Stosowanie PN wycofanych.