Biblioteki w OSB - Biblioteka Narodowa

EN

Biblioteki w OSB

W skład ogólnopolskiej sieci bibliotecznej wchodzą:

 • wszystkie biblioteki publiczne
 • inne biblioteki włączone decyzją ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Inne biblioteki mogą być włączone do sieci bibliotecznej, na wniosek właściwego organizatora, decyzją ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, który w uzgodnieniu z organizatorem wskazuje jednostkę sprawującą nadzór merytoryczny w zakresie realizacji zadań określonych w ust. 5 ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku.

 • Pobierz wniosek o włączenie do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej (plik docx)

Decyzja o włączeniu do sieci bibliotecznej może podlegać uchyleniu w razie naruszenia przez bibliotekę obowiązków wynikających z przynależności do sieci bibliotecznej.

 

Biblioteki wchodzące w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej decyzją ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

 • Biblioteka Geologiczna Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
 • Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej
 • Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu
 • Biblioteka Jagiellońska
 • Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach
 • Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie
 • Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce
 • Biblioteka Pedagogiczna w Płocku
 • Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu
 • Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
 • Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • Biblioteka Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Biblioteka Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Nadbużańskiej w Bohukałach
 • Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach
 • Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie 
 • Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
 • Biblioteka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Biblioteka Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie
 • Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu
 • Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca w Warszawie
 • Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego w Warszawie 
 • Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki w Warszawie
 • Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie
 • Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska