Biblioteki w OSB - Biblioteka Narodowa

EN

Biblioteki w OSB

W skład ogólnopolskiej sieci bibliotecznej wchodzą:

 • wszystkie biblioteki publiczne
 • inne biblioteki włączone decyzją ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Inne biblioteki mogą być włączone do sieci bibliotecznej, na wniosek właściwego organizatora, decyzją ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, który w uzgodnieniu z organizatorem wskazuje jednostkę sprawującą nadzór merytoryczny w zakresie realizacji zadań określonych w ust. 5 ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku.

 • Pobierz wniosek o włączenie do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej (plik docx)

Decyzja o włączeniu do sieci bibliotecznej może podlegać uchyleniu w razie naruszenia przez bibliotekę obowiązków wynikających z przynależności do sieci bibliotecznej.

 

Biblioteki wchodzące w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej decyzją ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

 • Biblioteka Akademicka im. prof. Jerzego Altkorna Akademii WSB
 • Biblioteka Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie
 • Biblioteka Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
 • Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 • Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 • Biblioteka Europejskiego Centrum Solidarności
 • Biblioteka-Fonoteka Związku Kompozytorów Polskich – Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC
 • Biblioteka Geologiczna Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
 • Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu
 • Biblioteka Główna Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 • Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej
 • Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
 • Biblioteka i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Biblioteka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu
 • Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Biblioteka Jagiellońska
 • Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
 • Biblioteka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • Biblioteka Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie
 • Biblioteka Muzeum Sztuki w Łodzi
 • Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
 • Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach
 • Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie
 • Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce
 • Biblioteka Pedagogiczna w Płocku
 • Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu
 • Biblioteka Politechniki Białostockiej
 • Biblioteka Politechniki Gdańskiej
 • Biblioteka Politechniki Koszalińskiej
 • Biblioteka Politechniki Poznańskiej
 • Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
 • Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
 • Biblioteka Stowarzyszenia Historyków Sztuki im. prof. Jana Białostockiego
 • Biblioteka Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Nadbużańskiej w Bohukałach
 • Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • Biblioteka Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Biblioteka Uniwersytecka im. J Giedroycia w Białymstoku 
 • Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
 • Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach
 • Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
 • Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
 • Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie 
 • Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
 • Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego
 • Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
 • Biblioteka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego
 • Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego
 • Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • Biblioteka Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie
 • Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu
 • Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska
 • Centralna Biblioteka Matematyczna
 • Centralna Biblioteka Rolnicza Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi Oddział w Puławach
 • Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca w Warszawie
 • Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki w Warszawie
 • Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. T. Kotarbińskiego - Filia w Pabianicach
 • Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska