Sprowadzanie materiałów do BN - Biblioteka Narodowa

EN

Sprowadzanie materiałów do BN

Z bibliotek krajowych

 • Czytelnik może złożyć zamówienie na sprowadzenie do Biblioteki Narodowej książki z innej biblioteki krajowej, jeśli interesującej go publikacji nie ma w zbiorach BN, a także w innych bibliotekach na terenie Warszawy. Na czytelniku spoczywa obowiązek ustalenia, w której bibliotece znajdują się interesujące go materiały.
 • Jednorazowo czytelnik może złożyć do 5 zamówień. Biblioteka Narodowa nie pośredniczy w wypożyczaniu materiałów, których sprowadzenie wymaga dodatkowych opłat.
 • Sprowadzone do Biblioteki Narodowej materiały udostępniane są na miejscu w czytelniach Biblioteki Narodowej. Termin wypożyczenia wynosi na ogół 4 tygodnie, jednak biblioteka wypożyczająca może zastrzec inny termin obowiązujący dla Biblioteki Narodowej.
 • Jeśli czytelnik chce dłużej korzystać ze sprowadzonych materiałów ma obowiązek zgłosić to w Zakładzie Wypożyczania Krajowego i Zagranicznego przed upływem terminu zwrotu. Ostateczna decyzja w sprawie przedłużenia terminu należy do biblioteki wypożyczającej.
 • W uzasadnionych przypadkach Biblioteka Narodowa może odmówić sprowadzenia materiałów bibliotecznych, np. gdy czytelnik niewłaściwie obchodzi się z wypożyczonymi materiałami lub po ich sprowadzeniu nie jest zainteresowany korzystaniem z nich.

Z bibliotek zagranicznych

 • Za pośrednictwem Biblioteki Narodowej można wypożyczać z bibliotek zagranicznych materiały biblioteczne, których brak w bibliotekach polskich.
 • Zamówienia mogą składać:
  • czytelnicy zarejestrowani w Bibliotece Narodowej
  • biblioteki warszawskie, w których nie ma wyodrębnionej wypożyczalni międzybibliotecznej
  • pozawarszawskie biblioteki publiczne.
 • Z wypożyczonych tą drogą książek czytelnik korzysta wyłącznie na miejscu w czytelniach Biblioteki Narodowej. Okres wypożyczenia wyznacza biblioteka wypożyczająca.
 • Zamawiający sprowadzenie materiałów z zagranicy uiszczają zryczałtowaną opłatę stanowiącą częściowy zwrot poniesionych przez BN kosztów pocztowych. Wysokość opłat reguluje cennik.
 • Biblioteka Narodowa nie pośredniczy w wypożyczeniach materiałów z zagranicy dla bibliotek wyższych uczelni.