2010 - Biblioteka Narodowa

EN

2010

Dyrektor Biblioteki Narodowej ogłasza Program „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" na rok 2010.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski zaakceptował Regulamin programu Biblioteki Narodowej na Zakupy nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych w 2010 r. w wysokości 10 mln zł. Na spotkaniu z przedstawicielami środowiska bibliotekarskiego w dniu 13 stycznia 2010 r. Minister poinformował o zamiarze zwiększenia tej kwoty.

Regulamin Programu

Raport z wykonania w 2010 r. zadania „Zakup nowości wydawniczych” – pobierz formularz

Kontakt

Bożena Wojtas
tel. (22) 608 22 50
e-mail: b.wojtas@bn.org.pl

Inne telefony kontaktowe:
tel. (22) 608 22 37
tel. (22) 608 28 38 – Stefania Kwiatkowska e-mail: st.kwiatkowska@bn.org.pl

Podział dotacji

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaakceptował „Kryteria i zasady rozdziału dotacji na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych w 2010 r.". Na podstawie tych kryteriów Dyrektor Biblioteki Narodowej zatwierdził podział dotacji przedstawiony przez Zespół Sterujący ds. Zakupu nowości wydawniczych dla bibliotek.

Nabór wniosków odbywa się w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2010 r.

Wniosek należy złożyć w 2 egzemplarzach.
W przypadku niezłożenia wniosku w terminie, dotacja przydzielona bibliotece zgodnie z kryteriami zostanie rozdzielna dla innych bibliotek w ramach tego samego województwa.

Pobierz Wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych

Podział dotacji dla poszczególnych bibliotek publicznych w 2010 r. zatwierdzony przez Dyrektora Biblioteki Narodowej: