Dla osób z niepełnosprawnościami - Biblioteka Narodowa

Obchody niepodległości - przejdź do stronyTeraz: otwarte  |  pon.–sob. 8.30–20.30 

DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Dla osób z niepełnosprawnościami
 
W okresie modernizacji przestrzeni czytelniczych zbiory Biblioteki Narodowej są stale dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Czytelnikom z ograniczonymi możliwościami samodzielnego czytania zwykłego druku Biblioteka Narodowa udostępnia sprzęt i oprogramowanie komputerowe umożliwiające korzystanie z książek, czasopism i innych publikacji na miejscu. Powiększalniki przenośne do użytku osób słabowidzących uruchomiono zarówno w czytelni tymczasowej głównego gmachu BN, jak i w Pałacu Rzeczypospolitej.

W czytelni Zasobu Wieczystego funkcjonuje Punkt Dostępu Osób Niepełnosprawnych do Zbiorów BN ze stanowiskiem komputerowym wyposażonym w linijkę braile’owską oraz w oprogramowanie udźwiękowiające i szybki skaner. Osoby z ograniczonymi możliwościami samodzielnego czytania zwykłego druku mogą korzystać z wybranych książek, czasopism, dokumentów życia społecznego lub innych publikacji drukowanych w dostępnym formacie elektronicznym. Punkt Dostępu jest także wyposażony w pętlę indukcyjną dla ułatwienia komunikowania się oraz wsparcia dostępu do informacji osób z niepełnosprawnością słuchu.

Pomimo utrudnień architektonicznych związanych z realizowaną obecnie modernizacją przestrzeni czytelniczych Biblioteki Narodowej zapewniamy stały dostęp do zbiorów osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. W Pałacu Rzeczypospolitej przy Pl. Krasińskich w Warszawie funkcjonuje dodatkowy tymczasowy punkt czytelniczy w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Projekt „Punkt Dostępu Osób Niepełnosprawnych do Zbiorów BN” jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szczegółowych informacji o udogodnieniach dla czytelników będących osobami z niepełnosprawnościami udzielają pracownicy Biblioteki na miejscu w punkcie informacyjnym oraz pod numerem tel.: (22) 608 23 30.

Szczegółowe informacje dotyczące dostępu do poszukiwanych materiałów osoby z niepełnosprawnościami mogą uzyskać, pisząc do nas. Kontakt e-mail: bninform@bn.org.pl