Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Ograniczenie działalności bibliotek do 14 marca. Rekomendacje Biblioteki Narodowej

KOMUNIKAT

W związku z odnotowywaniem wzrostu zakażeń COVID-19 przedłużono zasady funkcjonowania bibliotek do 14 marca i wprowadzono nowe ograniczenia dla województwa warmińsko-mazurskiego. Biblioteka Narodowa przedstawia zbiór zaktualizowanych rekomendacji dotyczących bezpieczeństwa epidemicznego w bibliotekach oraz przypomina o obowiązujących przepisach w trosce o bezpieczeństwo pracowników i czytelników więcej o Ograniczenie działalności bibliotek do 14 marca. Rekomendacje Biblioteki Narodowej

Rosyjskie biblioteki ludowe w guberni siedleckiej w świetle korespondencji urzędowej i raportów nauczycielskich

WYDARZENIA

Zapraszamy na Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej. We wtorek, 2 marca 2021 roku, o godz. 14.00 dr Maria M. Przeciszewska z Instytutu Książki i Czytelnictwa BN wygłosi referat Między perswazją a kontrolą. Rosyjskie biblioteki ludowe w guberni siedleckiej w świetle korespondencji urzędowej i raportów nauczycielskich (1887–1903) więcej o Rosyjskie biblioteki ludowe w guberni siedleckiej w świetle korespondencji urzędowej i raportów nauczycielskich

Zmarł Wacław Żurek (1943–2021)

WSPOMNIENIE

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Wacława Żurka, kierownika Wydawnictwa Biblioteki Narodowej w latach 1997–2009. Był absolwentem filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1967–1968 pracował w Państwowym Zakładzie Wychowawczym dla Głuchych w Krakowie, w latach 1968–1972 pracował w Wojewódzkim Urzędzie Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Krakowie, w latach 1972–1986 w Młodzieżowej Agencji Wydawniczej (jako sekretarz redakcji, redaktor naczelny czasopisma „Student” i redaktor naczelny Wydawnictwa Książkowego), w latach 1987–1991 w Państwowym Instytucie Wydawniczym, w latach 1991–1993 w redakcji „Przeglądu Tygodniowego” (jako zastępca redaktora naczelnego i redaktor naczelny) oraz w latach 1993–1997 sekretarz redakcji czasopisma „Bez Pardonu”.