Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

W niedzielę odszedł Adam Zagajewski – poeta, prozaik, eseista, czołowy przedstawiciel poezji Nowej Fali

WSPOMNIENIE

Urodził się w 1945 roku we Lwowie, studiował na UJ, debiutował w 1967, był współtwórcą krakowskiej grupy poetyckiej „Teraz” i czołowym poetą pokolenia ‘68.

Świat nieprzedstawiony Adama Zagajewskiego i Juliana Kornhausera to manifest ideowo-artystyczny poetów Nowej Fali.

W latach 70. był związany ze środowiskiem opozycji demokratycznej. Po podpisaniu protestu przeciw zmianom w Konstytucji PRL został objęty całkowitym zakazem druku. Publikował w drugim obiegu, współtworzył niezależny „Zapis”.

W stanie wojennym znalazł się w Paryżu, drukował w Instytucie Literackim Jerzego Giedroycia, w 1983 był współzałożycielem kwartalnika „Zeszyty Literackie”. Prowadził kurs „creative writing" na uniwersytecie w Houston w Stanach Zjednoczonych.

Wydał kilkanaście zbiorów poetyckich – debiutował w 1972 tomem Komunikat, ostatni to Prawdziwe życie z 2019 roku. Pisał, że poezja jest poszukiwaniem blasku. Mówił, że interesuje go wiersz, którego jeszcze nie napisał.

Tylko umarli mogą rozgościć się w poezji;
przychodzą tu jak biedni skrzypkowie
o sinych od mrozu palcach
i długo śpią na łóżkach wersów.

Opublikował 10 zbiorów esejów. Tłumaczył Raymonda Arona i Mircea Eliadego.

Był wymieniany jako kandydat do literackiego Nobla, został laureatem prestiżowych nagród literackich – m.in. Fundacji im. Kościelskich, Międzynarodowej Nagrody Neustadt, nagrody im. Andrzeja Kijowskiego i nagrody Polskiego PEN Clubu im. Jana Parandowskiego. Sześciokrotnie nominowany do Nagrody Literackiej Nike, dwukrotnie znalazł się w jej ścisłym finale.

Odszedł w niedzielę o zmierzchu Światowego Dnia Poezji.

 

 

Adam Zagajewski w ostatnich miesiącach udzielił Bibliotece Narodowej licencji, pozwalającej prezentować w serwisie POLONA całą swoją twórczość – co niezwłocznie czynimy.

Funkcjonowanie bibliotek publicznych i naukowych do 9 kwietnia. Rekomendacje Biblioteki Narodowej

KOMUNIKAT

Dziś zostały opublikowane przepisy dotyczące funkcjonowania m.in. bibliotek publicznych i naukowych. Do 9 kwietnia 2021 roku biblioteki publiczne i naukowe we wszystkich województwach mogą udostępniać zbiory pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki należy zamieścić informację o dopuszczalnym limicie czytelników przebywających w bibliotece oraz podjąć środki zapewniające jego przestrzeganie. Biblioteka Narodowa przypomina, że przepis ten nie oznacza nakazu otwarcia. Biblioteki w miejscowościach o wysokiej liczbie zakażeń oraz te, które nie mają możliwości udostępniania zbiorów w reżimie sanitarnym powinny pozostać zamknięte. Biblioteka Narodowa rekomenduje bibliotekom w województwach o najwyższej liczbie zakażeń zamknięcie czytelń i wypożyczenia na zewnątrz więcej o Funkcjonowanie bibliotek publicznych i naukowych do 9 kwietnia. Rekomendacje Biblioteki Narodowej

Od soboty rozszerzenie obostrzeń na całą Polskę

KOMUNIKAT

W związku z zapowiedziami ministra zdrowia rozszerzenia obostrzeń od soboty 20 marca 2021 roku w całej Polsce, również w instytucjach kultury, Biblioteka Narodowa uprzejmie informuje, że oczekuje na projekt zakresu obostrzeń. Jak tylko zostaną udostępnione szczegóły rozporządzenia Rady Ministrów, Biblioteka Narodowa niezwłocznie o tym poinformuje oraz przekaże swoje rekomendacje.

Zakaz prowadzenia czytelń i organizowania imprez w czterech województwach

KOMUNIKAT

W związku ze wzrostem zakażeń COVID-19 przedłużono ograniczenia w funkcjonowaniu bibliotek na terenie całego kraju do 28 marca. Przedłużono również dodatkowe ograniczenia w województwie warmińsko-mazurskim oraz od 15 marca do 28 marca 2021 roku wprowadzono dodatkowe ograniczenia dla województw: lubuskiego, mazowieckiego i pomorskiego, polegające na zakazie prowadzenia czytelń oraz wypożyczeń wewnątrz budynków oraz organizacji imprez w ww. czterech województwach (szczegóły poniżej) więcej o Zakaz prowadzenia czytelń i organizowania imprez w czterech województwach

Biblioteka Narodowa zamknięta od 15 marca

KOMUNIKAT

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wynikającym z dużego przyrostu zakażeń, Biblioteka Narodowa pozostaje zamknięta dla czytelników od 15 marca 2021 roku.

W tym okresie nie będą działały również czytelnie BN.

O ewentualnym przedłużeniu okresu zamknięcia poinformujemy w osobnym komunikacie. Zachęcamy do korzystania z zasobów dostępnych w bibliotece cyfrowej POLONA.PL

Komunikat w sprawie zapowiedzianych obostrzeń

KOMUNIKAT

W związku z zapowiedziami ministra zdrowia rozszerzenia obostrzeń w niektórych województwach, również w instytucjach kultury, Biblioteka Narodowa uprzejmie informuje, że oczekuje na projekt zakresu obostrzeń. Jak tylko zostaną udostępnione szczegóły rozporządzenia Rady Ministrów, Biblioteka Narodowa niezwłocznie o tym poinformuje oraz przekaże swoje rekomendacje więcej o Komunikat w sprawie zapowiedzianych obostrzeń