Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Wynik konkursu na ekslibris księgozbioru Czesława Miłosza

KONKURSY

Biblioteka Narodowa rozstrzygnęła konkurs na ekslibris księgozbioru Czesława Miłosza. Konkurs miał charakter otwarty – mogli w nim wziąć udział zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści. Najważniejszymi kryteriami były wartość artystyczna i oryginalny pomysł, które oceniło siedmioosobowe Jury. W sumie zgłoszono 94 propozycje ekslibrisów, a za najlepszy uznano projekt autorstwa pani Magdaleny Błażków więcej o Wynik konkursu na ekslibris księgozbioru Czesława Miłosza

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

POSIEDZENIE KRB

W dniu 18 grudnia 2020 roku odbyło się zdalne posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej. Zgodnie z art. 7 ust. 6 pkt. 2 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała dwie opinie dotyczące łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

  • Gmina Bartoszyce – opinia negatywna
  • Gmina Niechanowo – opinia negatywna

Ponadto Krajowa Rada Biblioteczna kontynuowała dyskusję na temat sytuacji bibliotek w okresie pandemii.