Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Zamknięcie instytucji kultury od 7 listopada

KOMUNIKAT

W związku z bardzo dużym wzrostem zakażeń premier Mateusz Morawiecki zapowiedział dziś o godz. 14 zamknięcie od soboty 7 listopada do 29 listopada 2020 roku instytucji kultury. Trwa ustalanie zakresu zamknięcia bibliotek. Po poznaniu bliższych szczegółów Biblioteka Narodowa poinformuje o swoich rekomendacjach.

W środę komunikat Biblioteki Narodowej dotyczący pracy zdalnej w bibliotekach

KOMUNIKAT

W związku z opublikowanym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które może dotyczyć działalności bibliotek, Biblioteka Narodowa informuje, że trwają konsultacje z prawnikami dotyczące interpretacji wymienionego rozporządzenia.

W środę 4 listopada 2020 roku przed południem Biblioteka Narodowa wyda rekomendacje w tej sprawie.

Janusz Szuber, poeta, eseista, felietonista, zmarł 1 listopada 2020 roku

WSPOMNIENIE

Janusz Szuber wspominał swoje początki literackie: „Do dwudziestego roku życia ani mi w głowie nie postało, że mógłbym pisać wiersze. (…) Dużo rysowałem i malowałem, dla bohatera moich nieudanych opowiadań, malarza i znawcy neorealizmu włoskiego, układałem katalogi wystaw w Bergen i Rejkiawiku. I niewiarygodnie dużo czytałem. (…) Byłem studentem warszawskiej polonistyki, (…), kiedy ot tak, żeby spróbować, uda się – nie uda, napisałem pierwszy wiersz. A dalej następne. Niedługo potem choroba i jej drastyczne rygory na kilka dziesięcioleci odmieniły dosłownie wszystko. Pisałem, ale wyłącznie do szuflady (…). Na przełomie 1995/96 zadebiutowałem tzw. „pięcioksięgiem”, wydanym skromnie w lokalnej drukarni, poza jakąkolwiek profesjonalną dystrybucją”. Za najważniejszy fakt swojej biografii twórczej uważał lekturę wierszy Zbigniewa Herberta i korespondencyjną z nim znajomość.

W 2015 roku poeta życzliwie odpowiedział na zaproszenie Biblioteki Narodowej do „Kolekcji polskiej literatury współczesnej”, przekazując Narodowej Książnicy rękopisy wierszy (m.in. z tomów „Mojość”, „Czerteż”, „Wpis do ksiąg wieczystych”, „Las w lustrach”) i próz poetyckich.

Zmarł profesor Andrzej Półtawski (1923–2020)

WSPOMNIENIE

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w wieku 97 lat profesora Andrzeja Półtawskiego. W 2019 roku Profesor podarował Bibliotece Narodowej zespół prac swego ojca, wybitnego polskiego grafika i typografa, Adama Jerzego Półtawskiego (1881–1952). Dar obejmuje ponad 100 obiektów, które dokumentują dorobek artysty w dziedzinie znaków książkowych. W zbiorze tym znajdują się ekslibrisy, a wśród nich ich różne wersje kolorystyczne, odbitki próbne i stanowe oraz szkice rysunkowe. Uzupełnienie zbioru stanowią materiały warsztatowe w postaci fotografii, kart pocztowych i innych druków, służące artyście do pracy koncepcyjnej i przygotowania projektów. Całość doskonale prezentuje działalność wybitnego typografa, autora narodowych krojów pisma Antykwa oraz Mediewal Polski i jest świetnym przykładem osiągnięć polskiej sztuki książki XX wieku.

Profesor Andrzej Półtawski był filozofem, specjalistą w zakresie antropologii filozoficznej i teorii poznania, znawcą fenomenologii, filozofii chrześcijańskiej i personalizmu . Urodzony 22 lutego 1923 roku w Warszawie ukończył w 1938 roku III Miejskie Gimnazjum i Liceum Męskie. Jako żołnierz Armii Krajowej, pseudonim „Majski”, brał udział w powstaniu warszawskim w oddziałach II Obwodu „Żywiciela” (Żoliborz) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej w zgrupowaniu „Żaglowiec”. Po pacyfikacji powstania trafił do Stalagu Altengrabow koło Magdeburga. Po zakończeniu wojny i powrocie do kraju ukończył filozofię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 1956–1957 na zlecenie Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk prowadził badania nad średniowiecznymi rękopisami filozoficznymi w Bibliotece Jagiellońskiej. Zatrudniony na U J od 1957 roku pracował m.in. u prof. Romana Ingardena przy Katedrze Filozofii . Od 1970 roku był adiunktem na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (dziś Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Od 1974 roku był kierownikiem Studium Teorii Poznania ATK, a od roku 1982 pełnił funkcję kierownika Katedry Teorii Poznania Tytuł profesora uzyskał w 1985 roku. W roku 1993 przeszedł na emeryturę. Prof. dr hab. Andrzej Półtawski był jednym z najwybitniejszych polskich filozofów. Opublikował szereg artykułów i rozpraw na temat ontologicznych podstaw poznania i działania, teorii świadomości, sporu realizmu z idealizmem, a szczególnie realistycznej filozofii człowieka. Był mężem profesor Wandy Półtawskiej.