Kazania świętokrzyskie – spektakl muzyczny na Świętym Krzyżu - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Kazania świętokrzyskie – spektakl muzyczny na Świętym Krzyżu

Wyjątkowy spektakl z muzyką Józefa Skrzeka do słów Kazań świętokrzyskich, najstarszego, pochodzącego z XIV w. zabytku prozy polskiej, odbędzie się w sobotę, 22 września na Świętym Krzyżu w kościele pw. Świętej Trójcy przy Klasztorze Misjonarzy Oblatów (dawne opactwo benedyktynów). Historyczne wprowadzenie wygłosi dr hab. prof. UJ Krzysztof Bracha. Spektakl połączony jest z kwestą na odbudowę wieży kościoła, zniszczonej w 1914 r.

W spektaklu wezmą udział: Józef Skrzek, Marek Piekarczyk, Chór męski prawosławny OKTOICH pod dyrekcją ks. protodiakona Grzegorza Cebulskiego, Apostolis Anthimos, Włodzimierz „Kinior” Kiniorski, Marcin Brykczyński. Muzyka: Józef Skrzek. Powitanie i prelekcję historyczną wygłosi dr hab. prof. UJ Krzysztof Bracha. Scenariusz i reżyseria spektaklu: Marcin Majewski i Jan Tarnawski.

Podczas spektaklu odbędzie się kwesta na odbudowę wieży kościoła klasztornego, zniszczonej w 1914 r. podczas I wojny światowej.

Pochodzące z I poł. XIV w. Kazania świętokrzyskie to najdawniejszy zapis prozy polskiej, a jednocześnie najstarszy zabytek języka polskiego, znajdujący się w zbiorach Biblioteki Narodowej. Teksty kazań, zachowane na cudem ocalałych skrawkach użytych do oprawy innej książki, są głęboko zakorzenione w tradycji średniowiecznego kaznodziejstwa, a tym samym w tradycji europejskiej retoryki, estetyki, teologii i hagiografii.

Pobierz plakat w pliku PDF

Spektakl słowno-muzyczny Kazania świętokrzyskie
Sobota, 22 września godz. 19.30
Klasztor Misjonarzy Oblatów na Świętym Krzyżu
Kościół klasztorny pw. Trójcy Świętej

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności