Czasopisma patronackie przechodzą do Instytutu Książki - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Czasopisma patronackie przechodzą do Instytutu Książki

Zgodnie z zapowiedzią, z dniem 1 kwietnia wydawanie czasopism patronackich Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przejmuje od Biblioteki Narodowej Instytut Książki. Stosowne zarządzenie Ministra, podpisane 18 marca br., wyłącza Zakład Wydawniczy Czasopism Patronackich ze struktury BN i przenosi go w całości do Instytutu Książki.

Od kwietnia 1994 roku Biblioteka Narodowa wydawała – na zlecenie Ministra Kultury – pięć czasopism kulturalnych objętych przez państwo całkowitym patronatem finansowym. „Dialog", „Nowe Książki", „Literatura na Świecie", „Ruch Muzyczny" i „Twórczość". W czerwcu 1999 r. do grona czasopism patronackich dołączył rosyjskojęzyczny miesięcznik „Nowaja Polsza", skierowany do inteligencji Rosji i państw powstałych po rozpadzie Związku Radzieckiego, tamtejszej polonii i oraz ośrodków slawistycznych. Wiosną 2005 roku lista czasopism wydawanych przez Bibliotekę Narodową powiększyła się o lubelski kwartalnik „Akcent" oraz zasłużony miesięcznik wrocławski „Odra". Od marca 2006 Biblioteka Narodowa była także wydawcą miesięcznika „Teatr".

 

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Konferencja kończąca projekt „Patrimonium – zabytki piśmiennictwa”

czytaj więcej o Konferencja kończąca projekt „Patrimonium – zabytki piśmiennictwa”

Proces digitalizacji – metody i narzędzia

czytaj więcej o Proces digitalizacji – metody i narzędzia

Czytelnie Biblioteki Narodowej 19 grudnia będą nieczynne

czytaj więcej o Czytelnie Biblioteki Narodowej 19 grudnia będą nieczynne