Dyrektor BN nowym przewodniczącym Krajowej Rady Bibliotecznej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Dyrektor BN nowym przewodniczącym Krajowej Rady Bibliotecznej

Na inauguracyjnym posiedzeniu Krajowej Rady Bibliotecznej powołanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego 22 czerwca br., dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski został wybrany jej przewodniczącym. Rada powoływana jest na pięcioletnią kadencję przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i na pierwszym posiedzeniu jej członkowie wybierają spośród siebie przewodniczącego.

Zgodnie z Ustawą o bibliotekach do zadań Krajowej Rady Bibliotecznej należy: opiniowanie aktów prawnych dotyczących bibliotek, koordynowanie ogólnokrajowych przedsięwzięć bibliotecznych, stymulowanie rozwoju najważniejszych kierunków polskiego bibliotekarstwa, opiniowanie działań i inicjatyw istotnych dla rozwoju bibliotek oraz okresowa ocena działalności bibliotek i skuteczności polityki bibliotecznej.
W skład Krajowej Rady Bibliotecznej kadencji 2009–2014 powołani zostali: Sylwia Czacharowska – dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie, dr Anna Gruca – Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jan Krajewski – prezes Polskiego Związku Bibliotek, Małgorzata Kłos – dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku, prof. dr hab. Jan Malicki – dyrektor Biblioteki Śląskiej, Piotr Matywiecki – poeta, eseista, Jacek Nowiński – dyrektor Biblioteki Elbląskiej, Andrzej Ociepa – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk – dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata – Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, Elżbieta Stefańczyk – przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Teresa Szymorowska – dyrektor Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, Danuta Tatarczak – Publiczne Gimnazjum nr 4 w Siedlcach oraz Iwona Włodarska – VIII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie.
Zgodnie z Ustawą o bibliotekach w skład Rady powoływani są przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: dyrektor Biblioteki Narodowej, dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, czterej przedstawiciele bibliotek publicznych wskazani przez MKiDN, czterej przedstawiciele bibliotek szkolnych, pedagogicznych i naukowych wskazani przez Ministra Edukacji Narodowej, dwaj przedstawiciele środowisk naukowych oraz trzej przedstawiciele środowisk bibliotekarskich i twórczych.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Konferencja kończąca projekt „Patrimonium – zabytki piśmiennictwa”

czytaj więcej o Konferencja kończąca projekt „Patrimonium – zabytki piśmiennictwa”

Proces digitalizacji – metody i narzędzia

czytaj więcej o Proces digitalizacji – metody i narzędzia

Czytelnie Biblioteki Narodowej 19 grudnia będą nieczynne

czytaj więcej o Czytelnie Biblioteki Narodowej 19 grudnia będą nieczynne