XI Ogólnopolskie Warsztaty JHP BN i UKD - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

XI Ogólnopolskie Warsztaty JHP BN i UKD

W dniach 3-5 czerwca w Bibliotece Narodowej odbyły się XI Ogólnopolskie Warsztaty
JHP BN i UKD. Zorganizowane zostały przez Komisję Opracowania Rzeczowego Zbiorów przy ZG SBP przy współpracy z Biblioteką Narodową oraz ze wsparciem merytorycznym Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW. W warsztatach uczestniczyło 276 osób. W czasie obrad wybrano nowy Zarząd Komisji Opracowania Rzeczowego Zbiorów.

Pierwszy dzień warsztatów poświęcony był teraźniejszości i przyszłości języków informacyjno-wyszukiwawczych stosowanych w polskich bibliotekach. W wygłoszonych wystąpieniach referenci podjęli próbę wskazania kierunku prac nad językami informacyjno-wyszukiwawczymi, a także analizy potrzeb czytelników i dostosowania prac w celu ich realizowania.

Drugi dzień poświęcony był Językowi haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej. W trzech referatach przedstawiono nowe słownictwo i najnowsze ustalenia metodyczne, podjęte w ciągu ostatniego roku. Szczegółowa analiza zmian w JHP BN jest tradycją warsztatów już od jedenastu lat. W dalszej części obrad bibliotekarze z bibliotek różnych typów przedstawili doświadczenia w pracy z JHP BN u siebie.

Trzeci dzień obrad tradycyjnie poświęcony był Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.
Bibliotekarze próbowali nakreślić kierunek rozwoju tego języka zgodnie z potrzebami czytelników.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności