Współpraca międzynarodowa BN w 2008 r. - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Współpraca międzynarodowa BN w 2008 r.

Komunikat dyrektora Tomasza Makowskiego

Szanowni Państwo,

międzynarodowa aktywność Biblioteki Narodowej 2008 roku przejawiała się zarówno w działaniach podejmowanych na forum bibliotekarskich organizacji międzynarodowych, we współpracy z bibliotekami narodowymi innych państw, jak również w udziale w europejskich projektach bibliotek cyfrowych, konferencjach naukowych czy międzynarodowych targach ksiązki. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt uczestnictwa BN, jako jedynej w Polsce instytucji, w projekcie Europejskiej Biblioteki Cyfrowej Europeana, aktywny udział w projekcie TELplus oraz przystąpienie w styczniu 2008 r. do międzynarodowego stowarzyszenia International Internet Preservation Consortium, którego celem jest archiwizacja zasobów światowego Internetu oraz popularyzacja narzędzi i standardów archiwizacyjnych w tym zakresie.

W listopadzie 2008 r. BN była także miejscem spotkania dyrektorów i przedstawicieli bibliotek narodowych z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Dzięki zorganizowanemu seminarium „Nowa rola bibliotek narodowych. Obecność serwisów komercyjnych w domenach publicznych" Książnica Narodowa stała się już po raz drugi forum wymiany myśli i doświadczeń przedstawicieli bibliotek tej części Europy.

Biblioteka Narodowa aktywnie wspierała także polonijne placówki biblioteczne i kulturalne oraz prowadziła poszukiwania poloników w bibliotekach zagranicznych. W listopadzie 2008 r. wspólnie z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych podpisaliśmy list intencyjny, na mocy którego dokonamy w najbliższych latach pełnej inwentaryzacji i konserwacji bezcennej spuścizny Instytutu Literackiego „Kultura" w Maisons-Laffitte założonego i prowadzonego przez Jerzego Giedroycia. Ponadto dzięki specjalnej wystawie „Rzeczpospolita wielu kultur. Dziedzictwo polskie" przygotowanej przez BN na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych i pokazanej w 2008 r. w piętnastu krajach europejskich, uczestniczyliśmy aktywnie w kampanii promującej nasz kraj za granicą.

Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi współpracy międzynarodowej Biblioteki Narodowej w minionym roku. Stanowią one fragment „Sprawozdania Biblioteki Narodowej za 2008 rok", które ukaże się w najbliższym czasie.

Dyrektor Biblioteki Narodowej
dr Tomasz Makowski

Pobierz komunikat o współpracy międzynarodowej w r. 2008

 

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności