Nowa publikacja: Książka w społecznej przestrzeni polskiej wsi - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Nowa publikacja: Książka w społecznej przestrzeni polskiej wsi

Co i jak czytają Polacy mieszkający na wsi: jak często sięgają po książkę, czego oczekują od lektury, jakie wartości z niej wynoszą, jakie książki chcieliby mieć na własność, częściej korzystają z księgarni czy z biblioteki? W obszernym studium Katarzyna Wolff stara się znaleźć odpowiedź na te i podobne pytania, analizując stan czytelnictwa mieszkańców wsi w momencie szczególnym - u początku integracji Polski z Unią Europejską i jednocześnie ekspansji Internetu oraz kultury popularnej.

Przedstawione przez autorkę wnioski z dotychczasowych badań czytelnictwa uzupełniają wyniki sondażu Instytutu Książki i Czytelnictwa, przeprowadzonego w 2003 roku na ogólnopolskiej próbie mieszkańców wsi.

Książka w społecznej przestrzeni polskiej wsi
Katarzyna Wolff

Seria: Z Badań nad Czytelnictwem 34
ISBN 978-83-7009-689-2
Cena 30 zł

 

 

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności