Tylko 38% Polaków czytało książki w 2008 r. - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Tylko 38% Polaków czytało książki w 2008 r.

Zaledwie 38% Polaków zadeklarowało przeczytanie przynajmniej jednej książki w 2008 r. Jest to najniższy wskaźnik czytelnictwa, jaki został zanotowany od rozpoczęcia systematycznie prowadzonych na ten temat obserwacji, tj. od 1992 r. (dla porównania: w 2004 r. - było to 58 %, a w 2006 r. - 50 %).

Badania przeprowadzone pod koniec listopada 2008 r. przez Bibliotekę Narodową, przy techniczno-organizacyjnej współpracy TNS OBOP, przedstawili na konferencji prasowej w Bibliotece Narodowej 20 marca dyrektor BN dr Tomasz Makowski, kierownik Instytutu Książki i Czytelnictwa BN prof. dr hab. Marcin Drzewiecki oraz kierownik Pracowni Badań Czytelnictwa dr Katarzyna Wolff, która opracowała badania. Sondaż - podobnie jak wszystkie wcześniejsze - zrealizowano na losowej reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej. Techniką bezpośredniego wywiadu kwestionariuszowego w domach respondentów przebadano 1005 osób, maksymalny statystyczny błąd pomiaru wynosił +/-3,1% przy wiarygodności oszacowania równej 95%.

Pobierz Społeczny zasięg książki w Polsce w 2008 roku - komunikat z badań Biblioteki Narodowej

 

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności