Stan czytelnictwa w 2008 r. - prezentacja wyników badań - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Stan czytelnictwa w 2008 r. - prezentacja wyników badań

Zapraszamy na prezentację wyników badań nad stanem czytelnictwa w Polsce w 2008 r., która odbędzie się w piątek 20 marca o godz. 11.00 w Bibliotece Narodowej (al. Niepodległości 213, wejście B, parter, sala 200).

Badania zostały przeprowadzone pod koniec listopada 2008 r. Bibliotekę Narodową, przy techniczno-organizacyjnej współpracy TNS OBOP. Sondaż - podobnie jak wszystkie wcześniejsze - zrealizowano na losowej reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej. Techniką bezpośredniego wywiadu kwestionariuszowego w domach respondentów przebadano 1005 osób, maksymalny statystyczny błąd pomiaru wynosił +/-3,1% przy wiarygodności oszacowania równej 95%. W zrealizowanej próbie 1% odpowiadał 322 534 osobom w populacji mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej. Jak w każdym badaniu z cyklu, również w 2008 r. interesowano się: jaka część społeczeństwa czyta i kupuje książki, jaka jest intensywność lektury i zakupów w ciągu roku, jakie książki są czytane i kupowane oraz jakie są źródła dostępu do nich. Dodatkowo w 2008 r. zbadano korzystanie z bibliotek oraz społeczne oczekiwania wobec bibliotek publicznych.Prezentacja jest otwarta dla mediów.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności