Opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 12 stycznia 2018 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej, zgodnie z art. 7 pkt. 2 ust. 6  ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referentów i wojewódzkich bibliotek publicznych, KRB wydała dwie opinie dotyczące łączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury oraz przyjęła jedno stanowisko.

  • Gmina Kwilcz – opinia pozytywna;
  • Gmina Żukowo – opinia negatywna;
  • Gmina Pilica – stanowisko KRB przeciwne likwidacji biblioteki.

Ponadto KRB przyjęła sprawozdanie z działalności Rady za rok 2017 oraz ustaliła plan pracy na rok 2018. 

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności