Posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego - Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego

Data publikacji:

W dniu 15 listopada 2018 roku w Bibliotece Narodowej odbyło się posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego pod przewodnictwem dr. Tomasza Makowskiego dyrektora BN.

Na posiedzeniu Rada powołała dwa zespoły robocze ds. rozpatrzenia wniosku Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. W dalszej części spotkania Rada przeprowadziła dyskusję nad programem finansowania zbiorów zaliczanych do narodowego zasobu bibliotecznego.

Tagi: NZB