Nowe przepisy katalogowania – relacja z seminarium - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Nowe przepisy katalogowania – relacja z seminarium

We wtorek 18 lutego 2020 roku w Bibliotece Narodowej odbyło się pierwsze „Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej”. Tematem spotkania były nowe przepisy katalogowania.

Nowa otwarta formuła seminariów, powstałych z połączenia dawnych seminariów bibliotekoznawczych i historycznych, spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników. Na sali wypełnionej po brzegi obecni byli bibliotekarze, osoby zajmujące się katalogowaniem oraz zainteresowane tematem.

Zgromadzonych przywitał dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, który podkreślił kluczową rolę seminariów jako spotkań prezentujących ważne zagadnienia dla środowiska bibliotekarskiego i poza nim, jak również jako miejsca wymiany doświadczeń.

– Opracowane przez Bibliotekę Narodową przepisy katalogowania to wynik wieloletniej pracy zespołu Instytutu Bibliograficznego oraz konsultacji z katalogerami BN oraz innych bibliotek. Efektem tych prac jest jednolita i spójna kodyfikacja przepisów katalogowania, która stanowi jednocześnie materiał pomocniczy zawierający liczne egzemplifikacje potrzebne w codziennej pracy bibliotekarzy. Ujednolicone przepisy katalogowania pozwalają zunifikować opisy bibliograficzne różnych typów publikacji, a w efekcie ułatwić użytkownikom bibliotek dostęp do poszukiwanych materiałów oraz korzystanie z katalogów bibliotecznych – zaznaczył dr Tomasz Makowski.

Pierwszy prelegent, którym był Szymon Kiełpiński kierownik Pracowni Teorii i Organizacji Bibliografii Instytutu Bibliograficznego BN, wygłosił referat „Nowe przepisy katalogowania. Prezentacja przed publikacją”. W wystąpieniu został omówiony przebieg prac nad nowymi przepisami katalogowania, ich układ i struktura, rodzaje przykładów ilustrujących poszczególne reguły oraz aneksy uzupełniające publikację, wskazano także najważniejsze zmiany w stosunku do zasad stosowanych dotychczas.

Nowe przepisy katalogowania obejmują wszystkie typy publikacji gromadzonych i udostępnianych w bibliotekach: książki, czasopisma, starodruki, rękopisy, druki ulotne, publikacje elektroniczne, mapy, nuty, nagrania dźwiękowe, filmy, fotografie, grafiki i rysunki. Przepisy zostały opracowane pod kierunkiem Zofii Żurawińskiej, Kacpra Trzaski i Szymona Kiełpińskiego przez zespół specjalistów z Biblioteki Narodowej zajmujących się na co dzień katalogowaniem poszczególnych typów publikacji, są wynikiem ich wieloletnich doświadczeń w katalogowaniu. Uwzględniają potrzeby bibliotek oraz ich użytkowników.

W wydawnictwie Biblioteki Narodowej trwają prace nad przygotowaniem nowych przepisów do druku. Szacowana objętość publikacji to około 1500 stron, na których znajdzie się między innymi około 5000 przykładów. Przepisy katalogowania są dostępne także na stronie www Biblioteki Narodowej w serwisie przepisy.bn.org.pl w zakładce: przepisy katalogowania.

Dyskusję podczas seminarium moderował Kacper Trzaska, zastępca dyrektora Biblioteki Narodowej i współautor przepisów. W jej trakcie uczestnicy podzielili się swoimi spostrzeżeniami wynikającymi z praktyki, jak również pytali o konkretne przykłady opisu bibliograficznego i interpretacji danych w różnych formach wydawniczych. Na zakończenie spotkania uczestnicy zostali zaproszeni na szkolenia z przepisów katalogowania i Deskryptorów Biblioteki Narodowej.

Na kolejnym seminarium referat pt. „Jazzman w świecie kina. Przypadek Krzysztofa Komedy” wygłosi Justyna Raczkowska z Archiwum Jazzu Polskiego Zakładu Rękopisów BN.

Zapraszamy również bibliotekarki i bibliotekarzy oraz bibliotekoznawczynie i bibliotekoznawców, a także wszystkich, którzy chcą przedstawić swoje badania dotyczące tematów związanych z bibliotekami i książką, do zgłaszania propozycji referatów. Propozycje prosimy przesyłać na adres seminariabn@bn.org.pl.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności