Fundacja im. Kościelskich i Biblioteka Narodowa podpisały umowę o współpracy - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Fundacja im. Kościelskich i Biblioteka Narodowa podpisały umowę o współpracy

Uprzejmie informujemy o podpisaniu umowy o współpracy Biblioteki Narodowej i Fundacji im. Kościelskich w Genewie. Umowa obejmuje działania związane z organizacją uroczystości wręczenia Nagrody Kościelskich oraz z prowadzeniem czynności promocyjnych na rzecz Nagrody. Powstanie strona internetowa Nagrody, która będzie administrowana na serwerze Biblioteki Narodowej. Obie strony będę wspierać się również w działaniach na rzecz promocji czytelnictwa oraz w gromadzeniu informacji o zbiorach polskiego piśmiennictwa w Szwajcarii.

Umowę podpisali prof. François Rosset, prezes Fundacji im. Kościelskich i dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej.

Fundacja im. Kościelskich i Biblioteka Narodowa informują także, że z powodu pandemii i braku możliwości zorganizowania obrad jury we właściwych warunkach postanowiono odroczyć do przyszłego roku przyznanie Nagrody Kościelskich 2020. Jeśli sytuacja pandemiczna pozwoli, planowane jest ogłoszenie laureatów Nagrody 2020 i Nagrody 2021 w czerwcu, zaś wręczenie nagród na jesieni przyszłego roku.

Fundacja im. Kościelskich powstała na mocy testamentu zmarłej w lipcu 1959 roku Moniki Kościelskiej, wdowy po Władysławie Auguście Kościelskim, wydawcy, poecie i mecenasie sztuki. Celem fundacji jest wspieranie rozwoju literatury i poezji polskiej poprzez przyznawanie nagród młodym polskim twórcom (głównie pisarzom i krytykom literackim), którzy nie ukończyli 40. roku życia. Pierwszy raz Nagroda została przyznana w roku 1962. Wyróżnienie to stanowi najwyższą poza granicami kraju, stałą, polską nagrodę literacką. Do ponad stuosobowego grona jej laureatów należą najwybitniejsi polscy prozaicy, poeci i krytycy literaccy. Wśród nich znaleźli się: Wisława Szymborska, Olga Tokarczuk, Stanisław Barańczak, Ewa Bieńkowska, Włodzimierz Bolecki, Tomasz Burek, Stefan Chwin, Jacek Dehnel, Jacek Dukaj, Zbigniew Herbert, Paweł Huelle, Jerzy Jarzębski, Tadeusz Konwicki, Gustaw Herling-Grudziński, Marzanna Bogumiła Kielar, Julian Kornhauser, Urszula Kozioł, Ryszard Krynicki, Ewa Lipska, Sławomir Mrożek, Marek Nowakowski, Jerzy Pilch, Jan Polkowski, Tomasz Różycki, Jarosław Marek Rymkiewicz, Edward Stachura, Andrzej Stasiuk, Szczepan Twardoch, Wojciech Wencel, Adam Wiedemann, Adam Zagajewski. Laureatką za rok 2019 została poetka Aldona Kopkiewicz.

Do 1989 roku uroczystość wręczenia nagrody odbywała się w Genewie, a później na przemian w Warszawie i Krakowie oraz w wielkopolskim Miłosławiu (w pałacu będącym dawną własnością Kościelskich).

Laureatów wybiera jury, powoływane przez Radę Fundacji, w której zasiadali m.in.: Kajetan Dzierżykraj-Morawski, Konstanty Jeleński, Zygmunt Estreicher, Krzysztof Górski, Maria Danilewicz-Zielińska, Jan Błoński, Maciej Morawski, Andrzej Vincenz, Jacek Woźniakowski oraz przez krótki czas Jan Parandowski i Ludwik Hieronim Morstin. W skład jury wchodzą członkowie Rady oraz krytycy i badacze polskiej literatury współczesnej. Wszystkie funkcje w Radzie Fundacji i jury są pełnione honorowo. Źródłem finansowania Fundacji są pozostałości po dawnej fortunie Kościelskich. Wysokość nagrody zmienia się co roku, zależnie od sytuacji finansowej Fundacji.

Obecnie w skład jury wchodzą członkowie Rady Fundacji: Włodzimierz Bolecki, Anna Estreicher, Jens Herlth, Jerzy Jarzębski, Vera Michalski, François Rosset (przewodniczący), Jacek Sygnarski, Ewa Zając (sekretarz) oraz spoza Rady Fundacji: Ewa Bieńkowska, Tomasz Różycki i Jan Zieliński.

UDOSTĘPNIJ:
TAGI: komunikat

Aktualności