Komunikat KOPIPOLU w sprawie rekompensat dla twórców i wydawców - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Komunikat KOPIPOLU w sprawie rekompensat dla twórców i wydawców

Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL przystąpiło do repartycji środków zainkasowanych w wyniku strat ponoszonych przez twórców i wydawców książek i artykułów naukowych na skutek ich kopiowania za pomocą urządzeń reprograficznych w ramach dozwolonego użytku osobistego tytułem opłat, o których mowa w art. 20 oraz 20¹ ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie kopipol.pl

UDOSTĘPNIJ:
TAGI: komunikat

Aktualności