Tomasz Gruszkowski w zarządzie Bibliotheca Baltica - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Tomasz Gruszkowski w zarządzie Bibliotheca Baltica

W dniu 2 grudnia 2020 roku odbyło się zdalne Zgromadzenie Ogólne bibliotek należących do Bibliotheca Baltica, organizacji zrzeszającej biblioteki różnych typów z krajów kulturowo związanych z basenem Morza Bałtyckiego. Po podsumowaniu działalności w ostatnich dwóch latach podjęto decyzję o możliwości odbycia kolejnego, 15. Sympozjum Bibliotheca Baltica w Szczecinie w formie hybrydowej lub on-line, zależnie od sytuacji pandemicznej. Do składu Zarządu w wyborach dokooptowano Andrisa Vilksa dyrektora Biblioteki Narodowej Łotwy, Jürgena Warmbrunna dyrektora Biblioteki Instytutu Herdera w Marburgu oraz Tomasza Gruszkowskiego z Biblioteki Narodowej, szefa ośrodka FLA Preservation and Conservation centre for digital preservation, działającego przy BN.

Tomasz Gruszkowski pracuje w Bibliotece Narodowej od 2015 roku, m.in. na stanowisku zastępcy kierownika Zakładu Zbiorów Cyfrowych. Obecnie odpowiada za prace Centrum Kompetencji Biblioteki Narodowej w dziedzinie digitalizacji materiałów bibliotecznych oraz ośrodka IFLA Preservation and Conservation centre for digital preservation. Brał udział jako referent i prowadzący warsztaty na konferencjach zagranicznych i krajowych.

UDOSTĘPNIJ:
TAGI: komunikat

Aktualności