Dr Anna M. Kowalska pełnomocnikiem dyrektora BN ds. zakupów i darów materiałów bibliotecznych - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Dr Anna M. Kowalska pełnomocnikiem dyrektora BN ds. zakupów i darów materiałów bibliotecznych

Dr Anna M. Kowalska pełnomocnikiem dyrektora BN ds. zakupów i darów materiałów bibliotecznych
Dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski z nową pełnomocnik dyrektora BN ds. zakupów i darów materiałów bibliotecznych dr Anną M. Kowalską 

Z dniem 27 kwietnia 2021 roku funkcję pełnomocnika dyrektora BN ds. zakupów i darów materiałów bibliotecznych objęła dr Anna M. Kowalska.

Dr Anna M. Kowalska jest absolwentką historycznych studiów magisterskich specjalności archiwistyczno-bibliotekoznawczej na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Tamże uzyskała w 2020 roku stopień doktora nauk historycznych. Ukończyła także dzienne studia licencjackie w Instytucie Języków Słowiańskich Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze na kierunku filologia polska.

Od 2010 roku jest związana z Biblioteką Narodową. W latach 2010–2013 była sekretarzem Krajowej Rady Bibliotecznej oraz Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Od 2012 roku jest zastępcą kierownika Sekretariatu Biblioteki Narodowej. W latach 2015–2017 pełniła funkcję pełnomocnika dyrektora Biblioteki Narodowej ds. zakupów i darów materiałów bibliotecznych, a w 2016 roku była kierownikiem projektu „Katalogowanie i inna pomoc biblioteczna instytucjom polonijnym – IV etap”. Od listopada 2018 do lutego 2020 roku była asystentem kierownika projektu „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa…”. Od lipca 2020 roku jest kierownikiem zespołu zadania 1 w projekcie „Patrimonium – zabytki piśmiennictwa”.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności