Szklane diapozytywy Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w zbiorach Biblioteki Narodowej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Szklane diapozytywy Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w zbiorach Biblioteki Narodowej

Szklane diapozytywy Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w zbiorach Biblioteki Narodowej

Do Zakładu Zbiorów Ikonograficznych Biblioteki Narodowej trafiły 44 szklane diapozytywy, które zostały zakupione przez Krystynę Piórkowską i przekazane Bibliotece Narodowej.

Dzięki kolejnemu darowi hojnej ofiarodawczyni zasoby Biblioteki Narodowej wzbogacą się o cenny materiał, który uzupełnieni kolekcję fotografii krajoznawczej, przechowywanej w Zakładzie Zbiorów Ikonograficznych, a pochodzącej ze spuścizny po Mieczysławie Orłowiczu (1881–1959), zasłużonym dla rozwoju polskiego krajoznawstwa popularyzatorze turystki.

Przezrocza te zostały wykonane prawdopodobnie ok. 1930 roku i były własnością Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, powołanego w roku 1906 z inicjatywy krajoznawców, m.in.: Aleksandra Janowskiego (1866–1944), Kazimierza Kulwiecia (1871–1943) i Zygmunta Glogera (1845–1910). Towarzystwo postawiło sobie za cel „zbieranie wiadomości krajoznawczych i szerzenie ich wśród ogółu oraz gromadzenie zbiorów naukowych dotyczących ziem polskich, organizowanie wycieczek po kraju, tworzenie oddziałów prowincjonalnych, urządzanie wystaw krajoznawczych, roztaczanie opieki nad pamiątkami historycznymi oraz osobliwościami przyrody”.

W 1908 roku Polskie Towarzystwo Krajoznawcze powołało Komisję Fotograficzną, której celem było m.in. gromadzenie materiałów krajoznawczych utrwalanych na fotografiach lub rysunkach, zbieranie przezroczy i kierowanie ich sprzedażą lub wypożyczaniem oraz urządzanie wystaw fotograficznych. PTK, obok zgromadzonych negatywów, odbitek pozytywowych i pocztówek, posiadało również bogaty zbiór diapozytywów, które za niską opłatą były udostępniane w „wypożyczalni przezroczy” (potocznie zwanej przezroczarnią) i wykorzystywane w czasie wykładów z dziedziny krajoznawstwa, geografii, nauk przyrodniczych, ale też w wystąpieniach dotyczących przemysłowego przetwarzania zasobów naturalnych.

Przekazane do zbiorów BN szklane diapozytywy prezentują charakterystyczne fragmenty krajobrazu górskiego (m.in.: Trzy Korony, Giewont, Dolinę Kościeliską, Morskie Oko), pejzażu mazowieckiego, czy też malowaną łowicką chatę. Największa część przezroczy ukazuje widoki oraz reprezentatywne dla miast obiekty: port i panoramę Gdyni, Mysią Wieżę w Kruszwicy, zamek w Mirze, widok ogólny Torunia, szyb naftowy w Borysławiu, kaplicę św. Kingi w kopalni soli w Wieliczce, fabrykę Scheiblera w Łodzi. Duży zestaw przezroczy ilustruje zabytki Krakowa (kościół Mariacki, Rynek Główny, pomnik Mikołaja Kopernika na dziedzińcu Collegium Maius, barbakan, pomnik Tadeusza Kościuszki na Wawelu, katedrę i Zamek Królewski na Wawelu), Wilna (katedrę św. Stanisława i św. Władysława, kościół św. Anny), Poznania (ratusz, archikatedrę św. Apostołów Piotra i Pawła), Lwowa (widok ogólny miasta „z lotu ptaka”, kaplicę Boimów) oraz Warszawy (Rynek Starego Miasta, katedrę św. Jana, Zamek Królewski, most Poniatowskiego, Pałac na Wodzie w Łazienkach Królewskich, budynek główny Politechniki Warszawskiej, pałac Kazimierzowski, kościół św. Anny z widokiem na Pragę).

UDOSTĘPNIJ:
TAGI: dary

Aktualności