Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński włączył Bibliotekę Główną Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Biblioteki przez Departament Mecenatu Państwa MKiDN i Bibliotekę Narodową.

Biblioteki wchodzące w skład sieci bibliotecznej zobowiązane są do współdziałania w zakresie gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów, sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych, działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek, a także wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji – wszystko to dokładnie omówiono w specjalnym serwisie poświęconym sieci, gdzie mowa jest także o warunkach przyłączenia się do tej struktury.

Obecnie księgozbiór Biblioteki liczy 74 046 woluminów książek i czasopism
oraz  829 jednostek pozostałych zbiorów nieelektronicznych. Biblioteka udostępnia ponadto zbiory elektroniczne: 209 198 tytułów książek, 6 637 tytułów czasopism oraz 38 baz danych, także w ramach licencji krajowych. O zbiorach Biblioteki Głównej informuje kompletny katalog on-line.

Tematyka gromadzonego księgozbioru jest zgodna z profilem Akademii:

  • kultura fizyczna, wychowanie, fizyczne, sport,
  • rehabilitacja, fizjoterapia,
  • turystyka i rekreacja, krajoznawstwo, hotelarstwo,
  • dietetyka,
  • nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki społeczne, nauki ścisłe i przyrodnicze oraz nauki humanistyczne w odniesieniu do kultury fizycznej, turystyki i rehabilitacji.

 

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Bezpłatne 2-letnie studia bibliotekarskie. Rekrutacja do 11 września

czytaj więcej o Bezpłatne 2-letnie studia bibliotekarskie. Rekrutacja do 11 września

Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu literatury pięknej i publicystyki: wyrażanie przynależności kulturowej dzieła

czytaj więcej o Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu literatury pięknej i publicystyki: wyrażanie przynależności kulturowej dzieła

Sympozjum Bibliotheca Baltica Biblioteki i społeczeństwa demokratyczne w erze cyfrowej

czytaj więcej o Sympozjum Bibliotheca Baltica Biblioteki i społeczeństwa demokratyczne w erze cyfrowej