Bezpłatne 2-letnie studia bibliotekarskie. Rekrutacja do 11 września - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Bezpłatne 2-letnie studia bibliotekarskie. Rekrutacja do 11 września

Bezpłatne 2-letnie studia bibliotekarskie.

We współpracy z Biblioteką Narodową UKSW otwiera bezpłatne studia II stopnia (magisterskie) dla absolwentów wszystkich kierunków studiów. Można uzyskać nie tylko wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu bibliotekarstwa, ale także wziąć udział w wykładach, ćwiczeniach i konwersatoriach twórców zmian w polskim bibliotekarstwie. Studia bibliotekarskie uruchomione na kierunku historii, który otrzymał w ewaluacji MEiN kategorię A, pozwalają również na uwzględnienie w poznaniu bibliotekarstwa perspektywy historycznej.

Zajęcia prowadzone przez znawców tematów to szansa na uzyskanie kwalifikacji potrzebnych do pracy w różnych typach bibliotek.

Wykłady i konwersatoria są prowadzone przez m.in. przez:

dr. Tomasza Makowskiego wieloletniego dyrektora Biblioteki Narodowej i przewodniczącego Krajowej Rady Bibliotecznej – Wstęp do bibliologii, Organizacja bibliotek w Polsce, Typologia zbiorów bibliotecznych, Dzieje i losy książki w XIX i XX wieku;

Kacpra Trzaskę zastępcę dyrektora Biblioteki Narodowej, współtwórcę Deskryptorów BN i przygotowywanych do publikacji przepisów katalogowania – Przepisy katalogowania publikacji, Deskryptory Biblioteki Narodowej i inne języki informacyjno-wyszukiwawcze;

Dominika Cieszkowskiego zastępcę dyrektora Biblioteki Narodowej odpowiedzialnego za nowe technologie, w tym serwis polona.pl – Biblioteki cyfrowe i zasoby elektroniczne.

Ponadto pracownicy Biblioteki Narodowej i innych bibliotek poprowadzą zajęcia: Zasady gromadzenia i selekcji zbiorów, Zakupy do bibliotek, Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych, Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna, Zasady udostępniania zbiorów, Prasoznawstwo, Konserwacja i zasady przechowywania zbiorów, Obowiązki dyrektora biblioteki publicznej.

Zaplanowano również przedmioty historyczne, w tym: Książka w kulturze umysłowej Polski do końca XVIII wieku, Dzieje bibliografii i Biblioteki kościelne – dzieje i zasób.

Studia obejmują 120 godzin praktyk, między innymi w Bibliotece Narodowej, a także seminarium magisterskie.

Zachęcamy pracowników wszystkich bibliotek do uzupełnienia swoich kwalifikacji. Zapraszamy też osoby pragnące związać swoją ścieżkę zawodową z bibliotekarstwem. Większość zajęć jest prowadzona po południu, aby umożliwić studia pracującym.

11 września mija termin rekrutacji.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie rekrutacji:

https://rekrutacja.uksw.edu.pl/harmonogram-rekrutacji

https://rekrutacja.uksw.edu.pl/node/496

https://rekrutacja.uksw.edu.pl/wymagane-dokumenty-studia-stacjonarne

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Źródła do dziejów księgozbiorów bernardynów, dominikanów, karmelitów trzewiczkowych, paulinów, pijarów i reformatów z terenów obecnej Polski Środkowej

czytaj więcej o Źródła do dziejów księgozbiorów bernardynów, dominikanów, karmelitów trzewiczkowych, paulinów, pijarów i reformatów z terenów obecnej Polski Środkowej

„Podaruj wiersz” – warsztaty w Domu Literatury

czytaj więcej o „Podaruj wiersz” – warsztaty w Domu Literatury

Brückner. Średniowiecze odzyskane – oprowadzania kuratorskie

czytaj więcej o Brückner. Średniowiecze odzyskane – oprowadzania kuratorskie