Dostęp do skarbów Biblioteki Narodowej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Dostęp do skarbów Biblioteki Narodowej

Zdjęcie fragmentu rękopisu iluminowanego

Biblioteka Narodowa realizuje działania na rzecz wzmacniania jej dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Celem projektu pod nazwą „Dostęp do skarbów Biblioteki Narodowej” jest zwiększenie dostępności dla osób niewidomych i słabowidzących oraz osób głuchych i słabosłyszących. W pierwszej połowie 2023 roku zostaną udostępnione cyfrowe obrazy bezcennych rękopisów – w formacie czytelnym dla osób korzystających z programów asystujących. Umożliwi to osobom niewidomym samodzielne poznawanie arkanów pisarskiego warsztatu wybitnych autorów reprezentujących przekrój epok literatury polskiej.

W zmodernizowanych Czytelniach Biblioteki Narodowej zostaną zainstalowane urządzenia wspierające orientację przestrzenną i dostęp do zbiorów osób niewidomych i słabowidzących, a także wspierające dostęp do informacji i komunikowanie się osób głuchych i słabosłyszących. Przewidywane jest zwiedzanie BN dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, a także seminaria naukowe poświęcone rękopisom, z dostępnym tłumaczeniem na język migowy i prezentacjami dostępnymi bez względu na ograniczenia widzenia ich audytorium.

Rozwiązania wspierające mobilność osób z ograniczeniami widzenia i rozwiązania wspierające dostępność informacji dla osób z ograniczeniami słyszenia  będą konsultowane z użytkownikami. Zachęcamy zainteresowanych do kontaktu z koordynatorem.

Projekt „Dostęp do skarbów Biblioteki Narodowej” jest przedsięwzięciem grantowym dofinansowanym w ramach projektu „Kultura bez barier” realizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków krajowych.

Koordynator Projektu

Michał Żejmis

m.zejmis@bn.org.pl

UDOSTĘPNIJ:
TAGI: projekt

Aktualności