Poszukiwania zapomnianych czasopism polskojęzycznych do 1918 roku (Rosja i Ziemie Zabrane) - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Poszukiwania zapomnianych czasopism polskojęzycznych do 1918 roku (Rosja i Ziemie Zabrane)

Poszukiwania zapomnianych czasopism polskojęzycznych do 1918 roku (Rosja i Ziemie Zabrane)

Zapraszamy na Otwarte Seminarium Biblioteki Narodowej. We wtorek 8 listopada 2022 roku, o godzinie 14:00 dr Mikołaj Banaszkiewicz z Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej wygłosi referat: Poszukiwania zapomnianych czasopism polskojęzycznych do 1918 roku (Rosja i Ziemie Zabrane).

Rozwój badań nad okresem utraty przez Polskę państwowości nakłada potrzebę stworzenia możliwie kompletnego i szczegółowego katalogu prasy ukazującej się w języku polskim, a wychodzącej na obszarach historycznie polskich zaanektowanych przez Imperium Rosyjskie („Ziemie Zabrane”, w nomenklaturze rosyjskiej „gubernie zachodnie”) i na terytoriach samej Rosji.

Uwzględniający tytuły dotąd nieodnotowane, zawierający pełną informację o miejscach przechowywania, a wreszcie ujmujący w opisie informacje pozwalające dokonać badaczom wstępnego rekonesansu i selekcji już na etapie planowania własnych kwerend – katalog mógłby stać się niezastąpionym przewodnikiem po rozległym i wciąż słabo wyeksploatowanym materiale źródłowym, częstokroć zawierającym unikalną wiedzę o przeszłości.

Referat ma na celu zaprezentowanie wstępnych wyników prac przygotowawczych do stworzenia Centralnego katalogu prasy polskojęzycznej, ukazującej się w Rosji i na Ziemiach Zabranych do 1918 r. Omówione zostaną metody poszukiwań nieobecnych w szerszej świadomości tytułów, a także najbardziej obiecujące znaleziska.

Rekrutacja została zakończona.

Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej to cykl spotkań, których celem jest prezentacja referatów i wyników badań prowadzonych przez jej pracowników, jak i innych specjalistów zajmujących się bibliotekami i książką.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą przedstawić swoje badania dotyczące tematów związanych z bibliotekami i książką, do zgłaszania projektów referatów. Propozycje prosimy przesyłać na adres: seminariabn@bn.org.pl.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności