Archiwalia Stanisława Szukalskiego ze zbiorów BN w kontekście reszty jego rękopiśmiennej spuścizny przechowywanej w kraju i poza jego granicami - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Archiwalia Stanisława Szukalskiego ze zbiorów BN w kontekście reszty jego rękopiśmiennej spuścizny przechowywanej w kraju i poza jego granicami

Stanislaw Szukalski

Zapraszamy na Otwarte Seminarium Biblioteki Narodowej. We wtorek 15 listopada 2022 roku, o godzinie 14:00 Marta Taperek z Zakładu Rękopisów Biblioteki Narodowej wygłosi referat: Archiwalia Stanisława Szukalskiego ze zbiorów Zakładu Rękopisów Biblioteki Narodowej w kontekście reszty jego rękopiśmiennej spuścizny przechowywanej w kraju i poza jego granicami.

Wśród mocno rozproszonych archiwaliów Stanisława Szukalskiego, jednego z najciekawszych i najbardziej niepokornych artystów polskich XX wieku, oprócz materiałów dokumentujących prace plastyczne odnaleźć można także ciekawe projekty i propozycje o charakterze literackim a także aspirującym do miana tekstów naukowych. W przypadku Stanisława Szukalskiego jego językowe projekty uznające polszczyznę za matkę wszystkich języków, wpisują się we wcześniejsze utopie językowe i próby etymologiczne uprawiane przez  językoznawców z S. Lindem i A. Brucknerem na czele. Wpisanie projektu Szukalskiego w obecne od połowy XVIII w. poszukiwania prajęzyka, które przekształciły się w indoeuropeistykę, to także wprowadzenie nowego kontekstu do działalności tego artysty i ukazanie wszechstronności i niejednoznaczności jego sylwetki. Zestawienie skojarzeń rzeźbiarza z dziewiętnastowieczną leksykografią ukazuje cienką granicę pomiędzy dyskursem nauki a fantazją dyletanta oraz czasowość i umowność podziałów na teksty akademickie i artystyczne.

Główną osią wystąpienia będą rozpatrywane pod kątem działań językowych mało znane i nierozpoznane przez badaczy archiwalia Szukalskiego znajdujące się w posiadaniu Biblioteki Narodowej zestawione z innymi dokumentami ze spuścizny tego twórcy (m.in. zbiory pozostające w rękach spadkobierców w Kalifornii). 

Rekrutacja została zakończona.

Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej to cykl spotkań, których celem jest prezentacja referatów i wyników badań prowadzonych przez jej pracowników, jak i innych specjalistów zajmujących się bibliotekami i książką.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą przedstawić swoje badania dotyczące tematów związanych z bibliotekami i książką, do zgłaszania projektów referatów. Propozycje prosimy przesyłać na adres: seminariabn@bn.org.pl.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności