O klasyfikacji rękopisów muzycznych - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

O klasyfikacji rękopisów muzycznych

rekopisy muzyczne

Zapraszamy na Otwarte Seminarium Biblioteki Narodowej. We wtorek 22 listopada 2022 roku, o godzinie 14:00 Mateusz Melski z Zakładu Rękopisów Biblioteki Narodowej wygłosi referat: O klasyfikacji rękopisów muzycznych.

Referat zostanie poświęcony zagadnieniom związanym z klasyfikowaniem rękopisów muzycznych. Analiza autorskich źródeł rękopiśmiennych, prowadząca do ustalenia właściwej ich typologii, stanowi podstawę opracowania spuścizn kompozytorskich. Zostaną zaprezentowane rozwiązania przyjęte w katalogach rękopisów i innych pracach źródłoznawczych (ze szczególnym uwzględnieniem badań nad twórczością Chopina) oraz omówione wybrane problemy i próba ich rozwiązania.

Rekrutacja została zakończona.

Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej to cykl spotkań, których celem jest prezentacja referatów i wyników badań prowadzonych przez jej pracowników, jak i innych specjalistów zajmujących się bibliotekami i książką.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą przedstawić swoje badania dotyczące tematów związanych z bibliotekami i książką, do zgłaszania projektów referatów. Propozycje prosimy przesyłać na adres: seminariabn@bn.org.pl.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności