Prace redakcyjne nad „Urzędowym Wykazem Druków” - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Prace redakcyjne nad „Urzędowym Wykazem Druków”

Prace redakcyjne nad „Urzędowym Wykazem Druków”

Zapraszamy na Otwarte Seminarium Biblioteki Narodowej. We wtorek 6 grudnia 2022 roku, o godzinie 14:00 dr Piotr Konieczny z Biblioteki Narodowej wygłosi referat: Prace redakcyjne nad „Urzędowym Wykazem Druków”.

„Urzędowy Wykaz Druków Wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodnik Bibliograficzny” jest podstawowym członem polskiej bieżącej bibliografii narodowej, rejestrującym książki na podstawie egzemplarza obowiązkowego wpływającego do Biblioteki Narodowej. Numery bieżące zawierają sporządzone z autopsji opisy książek opublikowanych w danym roku oraz wydanych do dwóch lat wstecz. Publikacje wydane wcześniej, które przesłano do Biblioteki Narodowej z opóźnieniem lub z innych przyczyn nie zostały zarejestrowane na bieżąco, są opisywane w zeszytach uzupełniających, ukazujących się nieregularnie. „Urzędowy Wykaz Druków” wydawany jest w cyklu tygodniowym (52 numery w roku). 

Referat ma za zadanie zapoznać słuchaczy z najważniejszymi aspektami prac redakcyjnych. W trakcie spotkania zostaną omówione kryteria doboru i selekcji materiału, sposób prezentacji zamieszczanych treści oraz – w szczególności – wybrane elementy publikowanych opisów bibliograficznych. Wystąpienie będzie okazją do zwrócenia uwagi na rolę, jaką w obecnym kształcie "Urzędowego Wykazu Druków" odgrywają Deskryptory Biblioteki Narodowej. 

Rekrutacja została zakończona.

Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej to cykl spotkań, których celem jest prezentacja referatów i wyników badań prowadzonych przez jej pracowników, jak i innych specjalistów zajmujących się bibliotekami i książką.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą przedstawić swoje badania dotyczące tematów związanych z bibliotekami i książką, do zgłaszania projektów referatów. Propozycje prosimy przesyłać na adres: seminariabn@bn.org.pl.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności