Otwarte Seminarium Biblioteki Narodowej – kolejna edycja - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Otwarte Seminarium Biblioteki Narodowej – kolejna edycja

Otwarte Seminarium Biblioteki Narodowej – kolejna edycja

Od 28 lutego 2023 roku Biblioteka Narodowa zaprasza na „Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej” – cykl spotkań, których celem jest prezentacja referatów i wyników badań prowadzonych przez jej pracowników, jak i innych specjalistów zajmujących się bibliotekami i książką.

Spotkania odbywają się we wtorki o godz. 14.00 na platformie MS Teams.

 

7 marca 2023
dr Tomasz Stolarczyk, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

Księgozbiory bibliotek paulińskich w Wieluniu i Wielgomłynach w świetle osiemnastowiecznych inwentarzy bibliotecznych

14 marca 2023
dr Michał Ceglarek, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie

Spuścizna Witolda Małcużyńskiego w zbiorach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie

28 marca 2023
dr hab. Katarzyna Błachowska, Uniwersytet Warszawski

Tożsamość Rusi Kijowskiej: spór o przeszłość - spór o teraźniejszość. Stanowiska historyków rosyjskich, ukraińskich i polskich XIX-XX w.

4 kwietnia 2023
dr Krzysztof Kossarzecki

Stanisław Niezabitowski w świetle swojego pamiętnika z lat 1682-1700 i materiałów archiwalnych

18 kwietnia 2023
prof. Jadwiga Kita-Huber, Uniwersytet Jagielloński

Kolekcja Karla Augusta Varnhagena w Bibliotece Jagiellońskiej. Specyfika i propozycja ponownego skatalogowania

25 kwietnia 2023
dr Mikołaj Banaszkiewicz

Ludwik Słonimski, książki i liberalna kultura polityczna w przedrewolucyjnej Rosji

9 maja 2023
dr Jacek Kordel

Etos niemieckiego bibliotekarza? Niemieccy bibliotekarze w świetle pamiętników i wspomnień z okresu II wojny światowej

16 maja 2023
dr Tomasz Szwaciński

Omówienie książki Историческая библиотека в 1920-е–1930-е гг. Сборник документов и материалов, Moskva 2019.

23 maja 2023
dr Fryderyk Rozen

Starodruki oficyny w Lubczu (1612-1655) w zbiorach Biblioteki Narodowej

30 maja 2023
dr hab. Markus Eberharter

Wystawa książek Dziedzictwo niemieckie w Warszawie (Deutsches Erbe in Warschau) w 1942 r. w świetle dokumentów Urzędu ds. Propagandy (dystryktu warszawskiego) oraz dyrekcji Biblioteki Państwowej w Warszawie

6 czerwca 2023
prof. dr hab. Zdzisław Gębołyś, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Biblioteki na dworcach kolejowych w Polsce

13 czerwca 2023
dr Maria M. Przeciszewska

Obraz Królestwa Polskiego w podręcznikach do geografii w gimnazjach państwowych warszawskiego okręgu naukowego (1863-1915)

20 czerwca 2023
dr hab. Martyna Deszczyńska

Biblioteka Rady Stanu Królestwa Polskiego w okresie konstytucyjnym

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności