Księgozbiory bibliotek paulińskich w Wieluniu i Wielgomłynach w świetle osiemnastowiecznych inwentarzy bibliotecznych - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Księgozbiory bibliotek paulińskich w Wieluniu i Wielgomłynach w świetle osiemnastowiecznych inwentarzy bibliotecznych

Księgozbiory bibliotek paulińskich w Wieluniu i Wielgomłynach w świetle osiemnastowiecznych inwentarzy bibliotecznych

Zapraszamy na Otwarte Seminarium Biblioteki Narodowej. We wtorek 7 marca 2023 roku, o godzinie 14:00 dr Tomasz Stolarczyk z Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego wygłosi referat: Księgozbiory bibliotek paulińskich w Wieluniu i Wielgomłynach w świetle osiemnastowiecznych inwentarzy bibliotecznych.

Wieluń i Wielgomłyny to dwa średniowieczne konwenty paulińskie. Klasztory te pełniły w tej epoce oraz okresie nowożytnym funkcje kulturotwórcze w prowincji zakonnej i lokalnej społeczności – skryptoria, biblioteki, mimo, że w Wieluniu inne zgromadzenia zakonne, czyli reformaci, bernardynki, pijarzy (z wyjątkiem augustianów), były większe od niego. Na czele intersujących nas klasztorów ludzie mądrzy, zapobiegliwi, a niektórzy z nich słynni byli w całej Polsce, np. Augustyn Kordecki. Wielu też wiernych wielunian i wielgomłynian, pragnęło być pochowanych w kościele paulińskim. 

Klasztory wieluński i wielgomłyński słynęły głównie jednak ze swoich bibliotek, posiadających wiele cennych druków. Oprócz dzieł teologicznych: z teologii dogmatycznej, spekulatywnej , życia wewnętrznego: mistyki i ascetyki, moralnej, zbiorów kazań, dzieł polemicznych, zbiorów dzieł Ojców i Doktorów Kościoła, Biblii i innych książek religijnych co oczywiste jeśli chodzi o biblioteki kościelne, znajdowało się stosukowo dużo prac z dziedziny historii i to zarówno kościelnej, jak i świeckiej – w zakonie paulińskim kładziono duży nacisk na znajomości tej dziedziny nauki.

Wystąpienie podzielone zostanie na trzy części: w krótkim zarysie omówiona zostanie historia klasztorów paulińskich w Wieluniu i Wielgomłynach, przeprowadzona zostanie krytyczna analiza osiemnastowiecznych inwentarzy bibliotecznych, wreszcie przedstawione zostaną księgozbiory intersujących nas konwentów w oparciu o te inwentarze.

 

Rekrutacja została zakończona.

Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej to cykl spotkań, których celem jest prezentacja referatów i wyników badań prowadzonych przez jej pracowników, jak i innych specjalistów zajmujących się bibliotekami i książką.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą przedstawić swoje badania dotyczące tematów związanych z bibliotekami i książką, do zgłaszania projektów referatów. Propozycje prosimy przesyłać na adres: seminariabn@bn.org.pl.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Dyrektorzy europejskich bibliotek narodowych w BN

czytaj więcej o Dyrektorzy europejskich bibliotek narodowych w BN

Realizacja zamówień od 1 lipca do 31 sierpnia

czytaj więcej o Realizacja zamówień od 1 lipca do 31 sierpnia

Wystawa „Pamięć Polski. Lista Krajowa Programu UNESCO Pamieć Świata – 5. edycja"

czytaj więcej o Wystawa „Pamięć Polski. Lista Krajowa Programu UNESCO Pamieć Świata – 5. edycja"