Kolekcja Karla Augusta Varnhagena w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie – specyfika i propozycja ponownego skatalogowania - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Kolekcja Karla Augusta Varnhagena w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie – specyfika i propozycja ponownego skatalogowania

Kolekcja Karla Augusta Varnhagena w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie – specyfika i propozycja ponownego skatalogowania

Zapraszamy na Otwarte Seminarium Biblioteki Narodowej. We wtorek 18 kwietnia 2023 roku, o godzinie 14:00 prof. Jadwiga Kita-Huber z Uniwersytetu Jagiellońskiego wygłosi referat: Kolekcja Karla Augusta Varnhagena w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie – specyfika i propozycja ponownego skatalogowania.

Celem referatu jest przedstawienie specyfiki i propozycji ponownego skatalogowania Kolekcji Karla Augusta Varnhagena, jednego z największych i najważniejszych europejskich zbiorów autografów drugiej połowy XVIII w. i pierwszej połowy XIX w. Zbiór ten jest częścią byłej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie, obecnie przechowywanej w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie. Po krótkim rysie historycznym na temat kolekcji (relokacji podczas II wojny światowej i sytuacji powojennej) oraz rekonstrukcji historii jej powstania i charakteru, przedstawiony zostanie teoretyczny schemat jej opisu, wypracowany w ramach polsko-niemieckiego projektu „Pisarki z kolekcji Varnhagena – listy, dzieła, relacje” (NCN, DFG). Schemat uwzględnia zastosowane w zbiorze praktyki archiwalne, tradycję badań nad kolekcją (katalog Ludwiga Sterna) oraz nawiązuje do nowoczesnych rozwiązań (elektronicznej bazy danych Kalliope i drukowanego katalogu spuścizny Alexandra von Humboldta z r. 2019). W ostatniej części wystąpienia zaprezentowane zostanie użycie schematu na przykładzie należącej do kolekcji spuścizny pisarki i publicystki Helminy von Chézy (1785-1856).

Rekrutacja została zakończona.

Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej to cykl spotkań, których celem jest prezentacja referatów i wyników badań prowadzonych przez jej pracowników, jak i innych specjalistów zajmujących się bibliotekami i książką.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą przedstawić swoje badania dotyczące tematów związanych z bibliotekami i książką, do zgłaszania projektów referatów. Propozycje prosimy przesyłać na adres: seminariabn@bn.org.pl.

Harmonogram Otwartych Seminariów Biblioteki Narodowej.

Seminarium będzie tłumaczone online na język migowy (PJM)

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności