Ludwik Słonimski, książki i liberalna kultura polityczna w przedrewolucyjnej Rosji - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Ludwik Słonimski, książki i liberalna kultura polityczna w przedrewolucyjnej Rosji

Ludwik Słonimski, książki i liberalna kultura polityczna w przedrewolucyjnej Rosji

Zapraszamy na Otwarte Seminarium Biblioteki Narodowej. We wtorek 25 kwietnia 2023 roku, o godzinie 14:00 dr Mikołaj Banaszkiewicz z Biblioteki Narodowej wygłosi referat: Ludwik Słonimski, książki i liberalna kultura polityczna w przedrewolucyjnej Rosji.

Postać Ludwika Słonimskiego (1849-1918), potomka częściowo zasymilowanej rodziny żydowskiej, absolwenta studiów prawniczych na Uniwersytecie Kijowskim i adwokata, została unieśmiertelniona przez jego bratanka Antoniego (1895-1976) w Kronikach tygodniowych i Alfabecie wspomnień.

Był L. Słonimski przede wszystkim jednym z najbardziej oczytanych publicystów swojej epoki, kierującym przekaz do odbiorcy czasopism rosyjskojęzycznych, który w przeciągu przeszło czterech dekad poprzedzających upadek Imperium Rosyjskiego formował (m.in. na łamach „Вестник Европы”) opinie i gusta czytelnicze sympatyków liberalizmu. W dużej mierze to za sprawą jego artykułów, przeglądów recenzyjnych i felietonów w rosyjskim obiegu wciąż krążyły liberalne idee.

Referat ma na celu przypomnienie roli, jaką L. Słonimski odegrał w kształtowaniu liberalnej kultury politycznej i prawnej w Rosji przed rewolucją październikową – i ukazanie przemożnego oddziaływania literatury zagranicznej na świat pojęć inteligencji rosyjskiej.

Rekrutacja została zakończona.

Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej to cykl spotkań, których celem jest prezentacja referatów i wyników badań prowadzonych przez jej pracowników, jak i innych specjalistów zajmujących się bibliotekami i książką.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą przedstawić swoje badania dotyczące tematów związanych z bibliotekami i książką, do zgłaszania projektów referatów. Propozycje prosimy przesyłać na adres: seminariabn@bn.org.pl.

Harmonogram Otwartych Seminariów Biblioteki Narodowej.

Seminarium będzie tłumaczone online na język migowy (PJM)

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności