Etos niemieckiego bibliotekarza? Niemieccy bibliotekarze w świetle pamiętników i wspomnień z okresu II wojny światowej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Etos niemieckiego bibliotekarza? Niemieccy bibliotekarze w świetle pamiętników i wspomnień z okresu II wojny światowej

Etos niemieckiego bibliotekarza? Niemieccy bibliotekarze w świetle pamiętników i wspomnień z okresu II wojny światowej

Zapraszamy na Otwarte Seminarium Biblioteki Narodowej. We wtorek 9 maja 2023 roku, o godzinie 14:00 dr Jacek Kordel z Biblioteki Narodowej wygłosi referat: Etos niemieckiego bibliotekarza? Niemieccy bibliotekarze w świetle pamiętników i wspomnień z okresu II wojny światowej

W literaturze przedmiotu utrwalił się pogląd o dobrych stosunkach pomiędzy niemieckimi i polskimi bibliotekarzami  w dobie drugiej wojny światowej, które miały wspierać się na fundamencie „etosu niemieckiego bibliotekarza”. Celem referatu jest próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób polscy bibliotekarze wspominali stosunki z niemieckimi kolegami po fachu i innymi funkcjonariuszami aparatu państwowego, policyjnego i wojskowego III Rzeszy. Podstawę źródłową stanowią pamiętniki i inne relacje (zarówno ogłoszone drukiem, jak i te, które pozostają w rękopisach).  

Rekrutacja została zakończona.

Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej to cykl spotkań, których celem jest prezentacja referatów i wyników badań prowadzonych przez jej pracowników, jak i innych specjalistów zajmujących się bibliotekami i książką.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą przedstawić swoje badania dotyczące tematów związanych z bibliotekami i książką, do zgłaszania projektów referatów. Propozycje prosimy przesyłać na adres: seminariabn@bn.org.pl.

Harmonogram Otwartych Seminariów Biblioteki Narodowej.

Seminarium będzie tłumaczone online na język migowy (PJM)

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności