Rośliny i ludzie – Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Rośliny i ludzie – Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej

Rośliny i ludzie – <em>Nad Niemnem</em> Elizy Orzeszkowej

W nowych czytelniach Biblioteki Narodowej czynna jest wystawa „Rośliny i ludzie – Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej". Można ją zwiedzać do 30 września 2023 r. W rozmowie z Łukaszem Kozakiem o wystawie opowiada Anna Romaniuk kuratorka wystawy i kierownik Zakładu Rękopisów Biblioteki Narodowej

Wystawa – prezentująca między innymi rękopis Nad Niemnem – wydobywa niezbyt znany i może niedoceniany dziś aspekt pisarstwa Orzeszkowej: jej głęboką, pełną pasji i wiedzy relację z przyrodą, roślinami i ziołami, niesprowadzającą się jedynie do estetycznego zachwytu nad nadniemeńskim krajobrazem, lecz także o charakterze naukowego dociekania, badania i klasyfikowania.

Na wystawie „Rośliny i ludzie. Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej” można zobaczyć m. in. trzy tomy rękopisu Nad Niemnem oraz pierwsze wydanie powieści, a także efekty nadniemeńskiego „botanizowania” Orzeszkowej: pamiątkowy zielnik i zakładkę z ułożonymi przez nią kompozycjami roślinnymi, rękopisy jej listów do przyjaciół z motywami florystycznymi, jak również fotograficzne portrety Orzeszkowej. Pokazano też oryginalne numery czasopisma „Wisła” z etnobotanicznymi esejami-reportażami Elizy Orzeszkowej Ludzie i kwiaty nad Niemnem, które przyniosły pisarce uznanie również w ówczesnym środowisku naukowym.

„Rośliny i ludzie. Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej” wychodzą symbolicznie z gablot oraz wystawowych tablic, zyskując naturalne tło w wewnętrznych ogrodach Biblioteki Narodowej.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności