Biblioteka Narodowa i Europejskie Centrum Solidarności podpisały umowę o współpracy w ramach wspólnego środowiska katalogowego - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Biblioteka Narodowa i Europejskie Centrum Solidarności podpisały umowę o współpracy w ramach wspólnego środowiska katalogowego

Biblioteka Narodowa i Europejskie Centrum Solidarności podpisały umowę o współpracy w ramach wspólnego środowiska katalogowego

23 sierpnia 2023 roku Biblioteka Narodowa i Europejskie Centrum Solidarności podpisały umowę o współpracy. Dzięki podpisanej umowie obie biblioteki będą pracowały we wspólnym środowisku katalogowym.

Implementacja systemu Alma i współpraca bibliotek w tzw. network zone stawia sobie za cel szerzenie idei współkatalogowania w czasie rzeczywistym według jednolitych przepisów katalogowania (wykorzystujących Deskryptory Biblioteki Narodowej), a w konsekwencji – przyspieszenie realizacji procesów bibliotecznych. Istotnym rezultatem implementacji jest wyszukiwarka katalogi.bn.org.pl, stanowiąca Połączone Katalogi Biblioteki Narodowej, Biblioteki Jagiellońskiej wraz ze wszystkimi bibliotekami instytutowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego, dwóch bibliotek wojewódzkich – w Kielcach i w Lublinie, Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu wraz ze wszystkimi bibliotekami specjalistycznymi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Biblioteki Politechniki Wrocławskiej, Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu, Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Biblioteki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida, Biblioteki Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, Biblioteki Głównej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie oraz 112 bibliotek powiatowych, miejskich i gminnych z województw świętokrzyskiego, łódzkiego i lubelskiego. Obecnie to 37 milionów jednostek przechowywanych w połączonych bibliotekach. Szeroka współpraca bibliotek możliwa dzięki realizacji jednolitych zasad katalogowania zbiorów to również szerszy, szybszy i bardziej przejrzysty dostęp do informacji dla wszystkich czytelników książnic i użytkowników internetu.

Zbiory biblioteki Europejskiego Centrum Solidarności są specjalnie sprofilowane i odpowiadają tematyką działalności merytorycznej macierzystej instytucji. Biblioteka ECS posiada księgozbiór o profilu humanistycznym, w którym znaleźć można pozycje z zakresu historii najnowszej, socjologii, filozofii, politologii, a także kultury, literatury i sztuki. W księgozbiorze można znaleźć również publikacje na takie tematy jak: historia Europy i świata po 1945 roku, dzieje „Solidarności” i ruchów opozycyjnych w PRL, demokracja, totalitaryzm, prawa człowieka, społeczeństwo obywatelskie oraz tożsamość lokalna. Szczególnie cennym i chronionym zbiorem są Zbiory Historyczne, który obejmują literaturę drugiego obiegu oraz literaturę emigracyjną.

Biblioteka Narodowa przeprowadzi dla pracowników Biblioteki ECS szkolenia z obsługi systemu Alma, katalogowania publikacji z poszczególnych dyscyplin, zasad redakcji i doboru Deskryptorów BN, Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej, deduplikację rekordów oraz będzie współuczestniczyć w procesie wdrożenia nowego systemu.

UDOSTĘPNIJ:
TAGI: alma

Aktualności