Biblioteka Narodowa i Gdański Uniwersytet Medyczny podpisały umowę o współpracy w ramach wspólnego środowiska katalogowego - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Biblioteka Narodowa i Gdański Uniwersytet Medyczny podpisały umowę o współpracy w ramach wspólnego środowiska katalogowego

Biblioteka Narodowa i Gdański Uniwersytet Medyczny podpisały umowę o współpracy w ramach wspólnego środowiska katalogowego

24 października 2023 roku Biblioteka Narodowa i Gdański Uniwersytet Medyczny podpisały umowę o współpracy. Dzięki podpisanej umowie obie biblioteki będą pracowały we wspólnym środowisku katalogowym.

Implementacja systemu Alma i współpraca bibliotek w tzw. network zone stawia sobie za cel szerzenie idei współkatalogowania w czasie rzeczywistym według jednolitych przepisów katalogowania (wykorzystujących Deskryptory Biblioteki Narodowej), a w konsekwencji – przyspieszenie realizacji procesów bibliotecznych. Istotnym rezultatem implementacji jest wyszukiwarka katalogi.bn.org.pl, stanowiąca Połączone Katalogi Biblioteki Narodowej, Biblioteki Jagiellońskiej wraz ze wszystkimi bibliotekami instytutowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego, dwóch bibliotek wojewódzkich – w Kielcach i w Lublinie, Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu wraz ze wszystkimi bibliotekami specjalistycznymi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Biblioteki Politechniki Wrocławskiej, Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu, Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Biblioteki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida, Biblioteki Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, Biblioteki Głównej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie oraz 112 bibliotek powiatowych, miejskich i gminnych z województw świętokrzyskiego, łódzkiego i lubelskiego. Obecnie to 37 milionów jednostek przechowywanych w połączonych bibliotekach. Szeroka współpraca bibliotek możliwa dzięki realizacji jednolitych zasad katalogowania zbiorów to również szerszy, szybszy i bardziej przejrzysty dostęp do informacji dla wszystkich czytelników książnic i użytkowników internetu.

W wyniku implementacji systemu w Bibliotece Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zwiększy się liczba zasobów w Połączonych Katalogach. Księgozbiór Biblioteki Głównej GUMed liczy ponad 230 tys. woluminów książek, ponad 102 tys. woluminów czasopism oraz ponad 104 tys. jednostek zbiorów specjalnych. Biblioteka posiada największy w województwie pomorskim księgozbiór z zakresu medycyny, farmacji, stomatologii, pielęgniarstwa, ochrony zdrowia oraz nauk pokrewnych tj. chemii, biologii, fizyki, psychologii itp. W jego skład wchodzą zasoby Biblioteki Głównej, Biblioteki Wydziału Farmaceutycznego oraz zbiory klinik i zakładów. Czytelnicy mają także dostęp do kolekcji książek beletrystycznych. Biblioteka Główna wraz z Biblioteką Wydziału Farmaceutycznego oraz bibliotekami instytutów, klinik i zakładów tworzy system biblioteczno-informacyjny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Biblioteka Narodowa przeprowadzi dla pracowników Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego szkolenia z obsługi systemu Alma, katalogowania publikacji z poszczególnych dyscyplin, zasad redakcji i doboru Deskryptorów BN, Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej, deduplikację rekordów oraz będzie współuczestniczyć w procesie wdrożenia nowego systemu.

UDOSTĘPNIJ:
TAGI: alma

Aktualności