Sprawozdanie z działalności Krajowej Rady Bibliotecznej za rok 2023 - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Sprawozdanie z działalności Krajowej Rady Bibliotecznej za rok 2023

Sprawozdanie z działalności Krajowej Rady Bibliotecznej za rok 2022

Biblioteka Narodowa opublikowała „Sprawozdanie z działalności Krajowej Rady Bibliotecznej za rok 2023”.

W 2023 roku odbyło się siedem posiedzeń KRB. W okresie sprawozdawczym Rada zajmowała się przede wszystkim rozpatrywaniem wniosków o połączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury – wydano opinie w sprawie 34 projektów zmian w strukturach organizacyjnych instytucji kultury, nadesłanych przez władze samorządowe do KRB.

Zachęcamy do lektury całego sprawozdania KRB

Więcej o Krajowej Radzie Bibliotecznej.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności